AcandoFrontec AB (publ) och Flextronics Group Sweden AB har löst pensionstvisten

AcandoFrontec och Flextronics har träffat en uppgörelse i den pensionstvist som funnits mellan bolagen. Uppgörelsen innebär också att bolagen enats kring ett antal andra olösta frågor. Bl a släpper Flextronics kravet på 34 MSEK kring pensionsfrågan och AcandoFrontec reglerar garantier rörande skatter och arbetsrättsliga tvister. Sommaren 2002 såldes AcandoFrontecs (dåvarande Frontec) dotterbolag BlueLabs till Flextronics. Inom ramen för detta avtal uppstod menings-skiljaktigheter i dess tolkning, bland annat nivån av pensionsavsättningar (ITP-pensioner). För AcandoFrontec innebär den nu träffade uppgörelsen att en osäkerhet för kommande resultat skingras, men uppgörelsen har ingen resultatpåverkan. För mer information, kontakta Lars Wollung, VD och koncernchef telefon 0730-21 14 26 Bertil Carlsén, vice VD, finanschef telefon 0730-21 10 92 www.acandofrontec.se Ticker: AFAB AcandoFrontec är ett konsultföretag inom management och IT som identifierar och genomför förbättringsprojekt på kort tid. Konsulterna är specialister på affärsintegration och skapar förbättringar i verksamheten genom att utveckla processer, organisation och IT. Arbetssättet kännetecknas av ett starkt resultatfokus och ansvar för att kunden får ut förväntad förbättringseffekt av sin investering. Företaget har drygt 500 medarbetare på 5 kontor i Sverige. AcandoFrontec är noterat på Stockholmsbörsens O-lista och har tickerkoden AFAB.

Om oss

Acando is now a part of CGI

Prenumerera

Dokument & länkar