AcandoFrontec förvärvar Edge Consulting

AcandoFrontec förvärvar Edge Consulting AcandoFrontec har tecknat avtal om förvärv av Microsoft-specialiserade IT- konsultbolaget Edge Consulting. Edge Consulting har 15 medarbetare och är idag till största delen personalägt. Bolaget grundades år 1999 och kundbasen är i huvudsak koncentrerad till större aktörer inom bank och försäkring på Stockholmsmarknaden. Affärsidén är att tillhandahålla teknisk expertis och systemutveckling på bl a Microsofts .Net-plattform, samt tjänster inom IT-management. Fokusering på högvolymtillämpningar och komplexa integrationslösningar har inneburit att företaget fått många uppdrag att leverera såväl front-, middle- som backoffice-system. - "Förvärvet ligger helt i linje med vår förvärvsstrategi där vi kontinuerligt bevakar möjligheter att komplettera vår egen organisation med nya kompetenser och/eller nya marknadssegment. Förvärvet stärker vår position inom Microsoft-segmentet, där AcandoFrontec redan idag är en av ett fåtal partners med högsta partnerstatus hos Microsoft, Recommended Partner. I en sammanslagen organisation får vi en bättre geografisk balans på våra Microsoft-kompetenser och förvärvet av Edge ger oss dessutom en bättre slagkraft i vår satsning på de finansiella branschsegmenten", säger Lars Wollung VD AcandoFrontec. - "Affären är för oss ett naturligt steg i företagets utveckling. AcandoFrontecs kultur och sätt att driva verksamheten, där långsiktiga relationer med kunderna sätts i främsta rummet, passar oss väl. Vi är övertygade om att integrationen mellan företagen kommer att gå smärtfritt. Vi ser också att vi gemensamt kan hitta många nya och intressanta kundprojekt", säger Bengt Lejdström, VD Edge. Förvärvet genomförs som en kontantaffär och är uppdelad i en initial köpeskilling och en tilläggsköpeskilling som utfaller under andra kvartalet 2005. För AcandoFrontec ger övertagandet en starkare position på Stockholmsmarknaden inom Microsoft-området samt inom Bank- och Försäkringssegmenten. Förvärvet ger vid fullt utfall på tilläggsköpeskillingen upphov till en goodwillpost på maximalt 3,3 Mkr. Förvärvet förväntas ge ett positivt resultattillskott från och med början av år 2005. För mer information, kontakta Lars Wollung, VD, AcandoFrontec telephone +46 8 699 72 11 Bertil Carlsén, CFO, AcandoFrontec telephone +46 8 699 71 31 Bengt Lejdström, VD, Edge Consulting telephone +46 70 229 98 11 www.acandofrontec.se Ticker: AFAB AcandoFrontec är ett konsultföretag inom management och IT som identifierar och genomför förbättringsprojekt på kort tid. Konsulterna är specialister på affärsintegration och skapar förbättringar i verksamheten genom att utveckla processer, organisation och IT. Arbetssättet kännetecknas av ett starkt resultatfokus och ansvar för att kunden får ut förväntad förbättringseffekt av sin investering. Företaget har drygt 500 medarbetare på 5 kontor i Sverige. AcandoFrontec är noterat på Stockholmsbörsens O-lista och har tickerkoden AFAB. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/08/20041108BIT20390/wkr0001.pdf

Om oss

Acando is now a part of CGI

Prenumerera

Dokument & länkar