AcandoFrontec förvärvar konsultenhet inom Flextronics Design, Göteborg

AcandoFrontec AB (publ) och Flextronics Design har tecknat avtal som innebär att AcandoFrontec övertar personal och verksamhet inom en enhet omfattande 27 IT-konsulter i Göteborg. Affären innebär att AcandoFrontec ytterligare breddar den redan starka kundbasen och dessutom stärker sin position som det dominerande konsultföretaget i VästSverige. Den aktuella applikationsutvecklingsenheten omfattar kompetenser inom systemutveckling, test, kvalitet och projektledning. Flextronics Design i Sverige fokuserar just nu sina enheter mot sin kärnverksamhet, nämligen utveckling av produkter inom infrastruktur och telekom. Detta innebär att de IT-nära kompetenserna inte längre ligger i fokus. - För AcandoFrontec innebär affären, förutom ett volym- och resultattillskott, att vi nu får en plattform för att även fokusera utvecklingsprojekt i nära anslutning till kundernas produktutveckling, primärt på den mobila applikationssidan, säger Peter Falk, affärsområdeschef för AcandoFrontec i Göteborg. Affären genomförs som en kontantaffär och beräknas ge upphov till en goodwillpost om maximalt 2,2 MSEK. Förvärvet förväntas ge ett positivt resultattillskott från januari 2005. För mer information, kontakta Lars Wollung, VD AcandoFrontec tel. 0730-211426 Peter Falk, affärsområdeschef AcandoFrontec Göteborg tel. 0730-211204 Claes Winzell, VP Flextronics Design tel. 0733-675282 www.acandofrontec.se Ticker: AFAB AcandoFrontec är ett konsultföretag inom management och IT som identifierar och genomför förbättringsprojekt på kort tid. Konsulterna är specialister på affärsintegration och skapar förbättringar i verksamheten genom att utveckla processer, organisation och IT. Arbetssättet kännetecknas av ett starkt resultatfokus och ansvar för att kunden får ut förväntad förbättringseffekt av sin investering. Företaget har drygt 500 medarbetare på 5 kontor i Sverige. AcandoFrontec är noterat på Stockholmsbörsens O-lista och har tickerkoden AFAB.

Om oss

Acando is now a part of CGI

Prenumerera

Dokument & länkar