Anywhere.24 möjliggör innovativ mässplanering med Microsoft Dynamics 365 för DLG Service

Anywhere.24, som är en del av Acando Group, har implementerat ett nytt IT-system för mässorganisatören DLG Service med syfte att optimera företagets mässplanering.

DLG Service GmbH, som arrangerar ledande mässor och utställningar inom jordbruksindustrin, letade efter ett nytt centralt IT-system som de kunde använda internationellt för att erbjuda sina kunder och utställare ännu bättre service och därigenom säkra och utöka sin digitala och icke-digitala ledning på lång sikt.

Genom branschlösningen ”Event Relations”, som designats av Anywhere.24 och byggts på Microsoft Dynamics 365, optimeras DLG Service projekthantering och mässplanering genom en 360-gradig vy över utställare och kunder. Utställare registrerar sig mobilt och automatiserat på mässor via en kundserviceportal. Alla data hanteras i ett centralt system där DLG-anställda också definierar processer och skapar arbetsflöden och instrumentpaneler, så att återkommande processer kan optimeras kontinuerligt och struktureras mer effektivt.

Den nya branschledande lösningen från Anywhere.24 ger DLG en hög grad av öppenhet och automatisering, effektivitet genom central datainsamling samt ett digitalt arbetsflöde. Resursbehoven för datainmatning och testning minskar avsevärt, medan brister i planeringen kan upptäckas och adresseras i ett tidigt skede. Detta garanterar kunderna optimerad service och förbättrad kvalitet. 

För mer information vänligen kontakta:
Anna Ohlsson, Head of Marketing and Communications, +46 (0)70 413 4179, anna.ohlsson@acando.com
Anja Altenburg, Marketing Manager Acando GmbH, +49 (0)40 822 259 205, anja.altenburg@acando.de

Om Anywhere.24:
Anywhere.24 har sin bas i München och stöder organisationer genom digitala transformationer genom utveckling av hållbara processer för framtiden. Företaget är ledande inom multidimensionell relationshantering (xRM) och Microsoft Cloud-partners i Tyskland. Anywhere.24 är en del av Acando Group.

Om DLG:
DLG är en organisation inom jordbruks- och livsmedelsindustrin med en internationell inriktning. Organisationen har åtagit sig att främja vetenskaplig och teknisk utveckling. Med sina projekt och aktiviteter vill organisationen fungera som en drivkraft för framsteg.

Om oss

Acando is now a part of CGI

Prenumerera