Cecilia Beck-Friis slutar som styrelseledamot i Acando

Cecilia Beck-Friis lämnar sin plats som ledamot i Acando ABs styrelse på egen begäran i samband med att hon tillträder som verkställande direktör i Hemnet den 1 oktober 2017.

Denna information är sådan information som Acando AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september 2017 klockan 13.00 CET.

För mer information vänligen kontakta:
Ulf J Johansson, Styrelseordförande Acando AB, tel. 08-699 70 00.

Om Acando:
Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 1700 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2 miljarder kronor 2016 och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Acando is now a part of CGI

Prenumerera