DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2004

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2004 Ökad andel projektåtaganden De första nio månaderna 2004 jämfört med de första nio månaderna 2003* · Nettoomsättningen ökade till 441 MSEK (338). · Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) ökade till 18 MSEK (-153), vilket ger en rörelsemarginal på 4,1% (-45,3) för perioden. · Resultat efter skatt uppgick till 8 MSEK (-150). · Resultat per aktie uppgick för perioden till 0,13 SEK (-3,79). · Kassaflödet från den löpande verksamheten, exklusive likviditetseffekten av tidigare tagna strukturkostnader, uppgick till 20 MSEK. · Efter periodens slut förvärvas Edge Consulting Tredje kvartalet 2004 jämfört med tredje kvartalet år 2003* · Nettoomsättningen uppgick för kvartalet till 115 MSEK (125). ** · Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) blev 3 MSEK (-84). · Betydelsefulla kundavtal har tecknats med Sjöfartsverket och med Mölnlycke Healthcare. Nytt strategiskt samarbete har inletts med Logica CMG. * Acando AB ingår fr.o.m. 2003-07-01. ** I siffran för tredje kvartalet 2003 ingår Frontecs tidigare verksamhet i Luleå. "Vi har nu varit lönsamma de sista fyra kvartalen. Bolaget är stabilt och harmoniskt, och vi går nu in i en ny era i bolagets utveckling. Vår ambition är tillväxt i både omsättning och marginal, framför allt genom våra lösningserbjudanden där vi hjälper kunderna att uppnå lönsamhetsförbättringar genom informationsteknologi. Omsättningen av dessa erbjudanden har ökat med 50 % under perioden Q4 2003 till och med Q3 2004, och vi hoppas att kunna öka den tillväxttakten", säger Lars Wollung VD och koncernchef AcandoFrontec. Mer information Lars Wollung, VD och koncernchef telefon 0730-21 14 26 Bertil Carlsén, vice VD, finanschef telefon 0730-21 10 92 Jan Rehn, Informationschef telefon 031-345 32 43 Finansiell information finns även på hemsidan www.acandofrontec.se AcandoFrontec är ett konsultföretag inom management och IT som identifierar och genomför förbättringsprojekt på kort tid. Konsulterna är specialister på affärsintegration och skapar förbättringar i verksamheten genom att utveckla processer, organisation och IT. Arbetssättet kännetecknas av ett starkt resultatfokus och ansvar för att kunden får ut förväntad förbättringseffekt av sin investering. Företaget har drygt 500 medarbetare på fem kontor i Sverige. AcandoFrontec är noterat på Stockholmsbörsens O-lista och har tickerkod AFAB. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/10/20041110BIT20080/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Acando is now a part of CGI

Prenumerera

Dokument & länkar