DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2004

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2004 Nya ramavtal med Ericsson och IBM, ökad efterfrågan och fortsatt positivt resultat Första halvåret 2004 jämfört med första halvåret 2003? ·Nettoomsättningen ökade till 326 MSEK (jämfört med 213 MSEK samma period föregående år). ·Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) ökade till 15 MSEK (-69), vilket ger en rörelsemarginal på 5% (-32) för perioden. ·Resultat efter skatt uppgick till 9 MSEK (-70). ·Resultat per aktie uppgick för perioden till 0,16 SEK (-2,23). ·Kassaflödet från den löpande verksamheten, exklusive likviditetseffekten av tidigare tagna strukturkostnader, uppgick till 19 MSEK (-55). Andra kvartalet 2004 jämfört med andra kvartalet år 2003? ·Nettoomsättningen uppgick för kvartalet till 161 MSEK (102). ·Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) blev 4 MSEK (-53). ·Tre strategiskt viktiga kundavtal har tecknats under kvartalet. Nya ramavtal med Ericsson och IBM och förnyat ramavtal med AstraZeneca. Acando AB ingår fr.o.m. 2003-07-01. " Efterfrågan på våra tjänster har ökat och speciellt tydligt är detta på förbättringsprojekt av t.ex befintliga affärssystem, inköpsfunktioner och shared service centers. Vi har ökat vår omsättning inom de kundsegment där vi är starka, d.v.s. industri, telecom och statliga verk", säger Lars Wollung VD och koncernchef AcandoFrontec. Mer information Lars Wollung, VD och koncernchef telefon 0730-21 14 26 Bertil Carlsén, vice VD, finanschef telefon 0730-21 10 92 Jan Rehn, Informationschef telefon 0709-73 11 79 Finansiell information finns även på hemsidan www.acandofrontec.com AcandoFrontec är ett konsultföretag inom management och IT som identifierar och genomför förbättringsprojekt på kort tid. Konsulterna är specialister på affärsintegration och skapar förbättringar i verksamheten genom att utveckla processer, organisation och IT. Arbetssättet kännetecknas av ett starkt resultatfokus och ansvar för att kunden får ut förväntad förbättringseffekt av sin investering. Företaget har drygt 500 medarbetare på 5 kontor i Sverige. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/12/20040812BIT20040/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Acando is now a part of CGI

Prenumerera

Dokument & länkar