EP Access: Acando - Digitaliseringen fortsätter driva affären

Acando inleder året med ett relativt svagt kvartal sett YoY, med en något lägre omsättning och rörelseresultat. Däremot överträffar Acando våra prognoser på alla punkter förutom på topline. Rörelseresultatet blev 34 miljoner kronor (46), vilket var högre än förväntade 24 SEKm. Rörelsemarginalen blev 6,4 % (8,3), där hade vi estimerat 4 %. Resultatet på sista raden blev 24 SEKm för Acando och var 3 SEKm högre än förväntat. Acando levererar sammanfattningsvis ett relativt bra resultat sett till våra förväntningar. Ett något svagt kvartal YoY dock inget som ändrar förutsättningarna enligt oss, Q1 och Q3 är historiskt något svagare kvartal. Fortsatt god efterfrågan och en digitaliseringsvåg som fortsatt är i sin linda, bäddar för fortsatt tillväxt i Acando.


Läs den fullständiga analysen: http://epaccess.penser.se/analys/digitaliseringen-fortsatter-driva-affaren/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se