Mölnlycke Health Care väljer AcandoFrontec för processförbättringsprojekt

Mölnlycke Health Care väljer AcandoFrontec för processförbättringsprojekt Mölnlycke Health Care AB som är världsledande inom tillverkning, marknadsföring och försäljning av engångsprodukter för operation och sårbehandling, har tecknat avtal med AcandoFrontec för att implementera SAP APO (advanced planning optimazation) globalt. Avtalet är ett led i Mölnlycke Health Cares strävan att bli snabbare och bättre på att förutse och planera marknads- och försäljningsbehov. - Vi arbetar sedan länge med SAP som vårt standardsystem. Vi är nu inne i en fas där våra projekt handlar om att få ut maximal nytta ur vårt systemstöd och koppla verksamhetens krav än tätare till möjligheterna med IT. Valet av AcandoFrontec som konsultpartner grundar sig bl. a. på tidigare väl genomförda projekt, samt AcandoFrontecs tillvägagångssätt att koppla sin ersättning till faktiskt nytta för oss som kund, säger Stefan Fransson, Senior Vice President, Global Supply, Mölnlycke Health Care AB. - AcandoFrontecs kombinerade erbjudanden inom affärsutveckling, applikation samt IT är något som kunderna uppskattar. I kombination med SAP´s produkter skapar vi kostnadseffektiv och snabb kundnytta. AcandoFrontec har ett strategiskt partnerskap med SAP. Vi har idag ca 100 personer kopplade till detta partnerskap. Att Mölnlycke Health Care nu har valt SAP´s nya APO-modul i kombination med AcandoFrontec, ser jag som ett kvitto på att vår inriktning är rätt, säger Lars Wollung, VD AcandoFrontec. Mer information: Lars Wollung, VD och koncernchef AcandoFrontec tel 0730-211 426 AcandoFrontec är ett konsultföretag inom management och IT som identifierar och genomför förbättringsprojekt på kort tid. Konsulterna är specialister på affärsintegration och skapar förbättringar i verksamheten genom att utveckla processer, organisation och IT. Arbetssättet kännetecknas av ett starkt resultatfokus och ansvar för att kunden får ut förväntad förbättringseffekt av sin investering. Företaget har drygt 500 medarbetare på 5 kontor i Sverige. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/03/20040803BIT20130/wkr0010.pdf

Om oss

Acando is now a part of CGI

Prenumerera

Dokument & länkar