Active Capital AB (publ) - förslag till styrelseledamöter

Active Capital AB (publ) - förslag till styrelseledamöter Inför ordinarie bolagsstämma i Active Capital, som äger rum den 31 mars 2003 på Malmö Börshus, kommer följande förslag att läggas fram, som stöds av en majoritet av aktieägare. Pkt 12: Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter Det föreslås val av fem (5) ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Pkt 13: Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna Det föreslås att styrelsearvode skall utgå med 200 000 kronor för tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, att fördelas enligt styrelsens beslut mellan ledamöter som ej är anställda i bolaget. Arvode till revisorerna föreslås att utgå enligt godkänd räkning. Pkt 14: Val av styrelseledamöter Omval av Kjell Nilsson, Bo Håkansson, Sven Ek, Lennart Molvin och Carina Skoglund. Malmö den 24 mars 2003 Active Capital AB (publ) Bo Håkansson VD För mer information vänligen kontakta; Kjell Nilsson, Styrelseordförande, telefon 0702-60 01 21 Bo Håkansson, VD Active Capital, telefon 040-24 82 50, mobil 0705-98 57 22, bo.hakansson@activecapital.se Active Capital äger dotterbolagen Sonesson Inredningar, MW Trading och Soft Center. Omsättningen uppgick till 401,3 Mkr och rörelseresultat uppgick 30,2 Mkr för 2002. Sonesson Inredningar är marknadsledande i Sverige inom inredningar för personlig förvaring och skolmöbler. MW utvecklar och säljer säkerhetsprodukter för detaljhandeln. SoftCenter är en fastighet som drivs i campusform och är ett väletablerat varumärke bland universitet och näringsliv i Sverige. Acitve Capitals aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista. För mer information om Active Capital besök vår hemsida, www.activecapital.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/24/20030324BIT00320/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/24/20030324BIT00320/wkr0002.pdf

Om oss

ACAP Invest AB affärsidé och mål är att som aktiv ägare skapa hög avkastning för aktieägarna genom ett entreprenöriellt och ansvarsfullt ägande. ACAP Invest äger dotterbolagen Sonesson Inredningar, DISAB, Cetec och MW Security.

Dokument & länkar