Active Capital förvärvar verksamhet inom utrustning för äldre och funktionshindrade personer

Active Capital förvärvar verksamhet inom utrustning för äldre och funktionshindrade personer Active Capitals startar nytt affärsområde inom utrustning för äldre och funktionshindrade personer. Som ett första steg genomförs förvärv av en verksamhet för utveckling och försäljning av specialbadkar som är anpassade för äldre och funktionshindrade personer. Investeringen uppgår till cirka 10 Mkr. Förvärvet beräknas inte få någon större resultatpåverkande effekt för innevarande år. Förvärvet ingår i Active Capitals verksamhet från den 1 maj 2003. Den förvärvade produkterna har marknadsförts hittills enbart på den tyska marknaden med god respons. Den tidigare ägaren, Paul Johansson, har god kunskap och lång erfarenhet av branschen och var under många år verksam i ledande befattningar inom ARJO. Han ansvarade bl a för uppbyggnaden av ARJOs verksamhet i USA. Paul Johansson blir ansvarig för uppbyggnaden av det nya affärsområdet inom Active Capital. "Vi har analyserat marknaden för utrustning till äldre och funktionshindrade personer. Marknaden är fragmenterad och vi förväntar oss en marknadstillväxt om cirka 10%. Alla prognoser visar att antalet äldre i västvärlden ökar samtidigt som viljan är stark att bo kvar så länge som möjligt i hemmiljö. Genom förvärvet skapar vi en plattform som kommer att användas för uppbyggnad av verksamheter som ska erbjuda konkurrenskraftiga produkter för att öka livskvaliteten i hemmet till denna köpstarka målgrupp" säger Bo Håkansson, VD i Active Capital Malmö den 11 april 2003 Active Capital AB (publ) Bo Håkansson VD För mer information vänligen kontakta; Bo Håkansson, VD Active Capital, telefon 040-24 82 50, mobil 0705-98 57 22, bo.hakansson@activecapital.se Active Capital äger dotterbolagen Sonesson Inredningar, MW Security och Soft Center. Omsättningen uppgick till 401,3 Mkr och rörelseresultat uppgick 30,2 Mkr för 2002. Sonesson Inredningar är marknadsledande i Sverige inom inredningar för personlig förvaring och skolmöbler. MW Security utvecklar och säljer säkerhetsprodukter för detaljhandeln. Soft Center är en vetenskaps- och industripark som drivs i campusform och är ett väletablerat varumärke bland universitet och näringsliv i Sverige. Active Capitals aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista. För mer information om Active Capital besök vår hemsida, www.activecapital.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/11/20030411BIT00790/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/11/20030411BIT00790/wkr0002.pdf

Om oss

ACAP Invest AB affärsidé och mål är att som aktiv ägare skapa hög avkastning för aktieägarna genom ett entreprenöriellt och ansvarsfullt ägande. ACAP Invest äger dotterbolagen Sonesson Inredningar, DISAB, Cetec och MW Security.

Dokument & länkar