Active Capital noteras idag på Stockholmsbörsens O-lista

Report this content

Active Capital noteras idag på Stockholmsbörsens O-lista Active Capital av serie A och B noteras idag på Stockholmsbörsens O- lista med ticker "ACAP". En handelspost utgörs av 200 aktier. Det totala antalet aktier i Active Capital uppgår till 2 649 259, varav 156 433 är aktier av serie A och 2 492 826 är aktier av serie B. Aktiekapitalet uppgår nominellt till 26 492 590 kronor och nominellt värde per aktie är 10 kronor. Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké 2002 25 februari 2003 Malmö den 5 november 2002 Active Capital AB (publ) Bo Håkansson VD För mer information vänligen kontakta; Bo Håkansson, VD Active Capital, telefon 040-24 82 50, mobil 0705-98 57 22, bo.hakansson@activecapital.se Active Capital äger dotterbolagen Sonesson Inredningar, MW Trading och Soft Center. Sonesson Inredningar är marknadsledande i Sverige inom inredningar för personlig förvaring och skolmöbler. MW Trading utvecklar och säljer säkerhetsprodukter för detaljhandeln. SoftCenter är en fastighet som drivs i campus-form och är ett väl etablerat varumärke bland universitet och näringsliv i Sverige. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/05/20021105BIT00100/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/05/20021105BIT00100/wkr0002.pdf

Dokument & länkar