Active Capital utser ny VD för dotterbolaget Sonesson Inredningar

Active Capital utser ny VD för dotterbolaget Sonesson Inredningar Till ny verkställande direktör i Sonesson Inredningar har utsetts Paul J. Johansson. Han efterträder Pontus Widlund, som lämnar VD-skapet med omedelbar verkan. Paul J. Johansson, född 1948, ingenjör, är tidigare delägare samt produktions- och utvecklingschef på ARJO Hospital Equipment. Han har varit verksam i 25 år på den amerikanska marknaden i ledande befattningar inom ARJO samt drivit egna företag. Paul Johansson lämnar styrelsen i Active Capital AB (publ) som en följd av noteringsavtalet med Stockholmsbörsen om att endast en stämmovald styrelseledamot får arbeta operativt i den löpande verksamheten. Malmö den 25 augusti 2004 Active Capital AB (publ) Thomas Bolmgren, VD För mer information vänligen kontakta; Thomas Bolmgren, 040-248 250, thomas.bolmgren@activecapital.se Active Capital äger dotterbolagen Sonesson Inredningar, MW Security, Soft Center och Active Design. Sonesson Inredningar är marknadsledande i Sverige inom inredningar för personlig förvaring och skolmöbler. MW Security utvecklar och säljer säkerhetsprodukter för daglivaru- och detaljhandeln. Soft Center är en teknologi- och vetenskapspark som drivs i campusform och är ett väletablerat varumärke bland universitet och näringsliv i Sverige. Active Design erbjuder hjälpmedelsutrustning för äldre eller funktionshindrade personer. Acitve Capitals aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista. För mer information om Active Capital besök vår hemsida, www.activecapital.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Om oss

ACAP Invest AB affärsidé och mål är att som aktiv ägare skapa hög avkastning för aktieägarna genom ett entreprenöriellt och ansvarsfullt ägande. ACAP Invest äger dotterbolagen Sonesson Inredningar, DISAB, Cetec och MW Security.