Active Capitals ordinarie bolagsstämma

Active Capitals ordinarie bolagsstämma · Utdelning 2,00 kr per aktie · Styrelse och revisor omvaldes · Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta högst 260000 egna aktier Vid den ordinarie bolagsstämman i Active Capital AB (publ) den 31 mars 2003 i Malmö har följande beslut fattats. Utdelning Stämman fastställde styrelsens förslag till utdelning om 2,00 kr per aktie. Avstämningsdag är torsdagen den 3 april 2003 och beräknad utbetalningsdag är tisdagen den 8 april 2003. Styrelse och revisor Till styrelseledamöter omvaldes Kjell Nilsson, Bo Håkansson, Sven Ek, Lennart Molvin, Carina Skoglund. Vid det efterföljande konstituerande sammanträdet omvaldes Kjell Nilsson till styrelsens ordförande. Stämman fastställde vidare styrelsens förslag om arvode till styrelsen om 200 000 kronor, att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens bestämmande. Till revisor omvaldes auktoriserade revisorn Mats B C Ohlsson, KPMG Bohlins AB, för en mandatperiod intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2007. Inga revisorsuppleanter valdes. Förvärva av egna aktier Stämman beslöt vidare i enlighet med styrelsens förslag att ge styrelsen bemyndigande att förvärva och överlåta högst 260 000 egna aktier. VD-anförande I sitt VD anförande informerade Bo Håkansson om att Sonessons Inredningars orderingång för första kvartalet 2003 motsvarar förra årets första kvartal och att MWs orderingång för första kvartalet 2003 ligger väsentligt över förgående års första kvartal. Malmö den 1 april 2003 Active Capital AB (publ) Styrelsen För mer information vänligen kontakta; Bo Håkansson, VD Active Capital, telefon 040-24 82 50, mobil 0705-98 57 22, bo.hakansson@activecapital.se Kjell Nilsson, Styrelseordförande, telefon 0702-60 01 21 Active Capital äger dotterbolagen Sonesson Inredningar, MW Trading och Soft Center. Sonesson Inredningar är marknadsledande i Sverige inom inredningar för personlig förvaring och skolmöbler. MW utvecklar och säljer säkerhetsprodukter för detaljhandeln. Soft Center är en fastighet som drivs i campusform och är ett väletablerat varumärke bland universitet och näringsliv i Sverige. Acitve Capitals aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista. För mer information om Active Capital besök vår hemsida, www.activecapital.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/01/20030401BIT00210/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/01/20030401BIT00210/wkr0002.pdf

Om oss

ACAP Invest AB affärsidé och mål är att som aktiv ägare skapa hög avkastning för aktieägarna genom ett entreprenöriellt och ansvarsfullt ägande. ACAP Invest äger dotterbolagen Sonesson Inredningar, DISAB, Cetec och MW Security.

Dokument & länkar