Beslut vid Active Capitals extra bolagsstämma

Report this content

Beslut vid Active Capitals extra bolagsstämma * Omvänd split 1:10 * Riktad nyemission till Erik Penser Fondkommission AB * Ny styrelseledamot Vid extra bolagsstämma i Active Capital AB (publ) den 2 oktober 2002 har följande beslut fattats. Omvänd split Genom ändring av det nominella beloppet per aktie från 1 kr till 10 kr beslutade stämman att sammanlägga aktier i en sk omvänd split 1:10, innebärande att 10 gamla aktier sammanläggs till 1 ny. De aktieägare vars innehav inte är jämnt delbart med 10 kommer vederlagsfritt från bolagets huvudaktieägare Bo Håkansson att erhålla det antal aktier som erfordras för att innehavet skall bli jämnt delbart med 10. Efter sammanläggningen kommer det totala antalet aktier i bolaget uppgå till 2 649 259 st. Tidsplan för sammanläggningen kommer meddelas omedelbart efter det att ärendet registrerats hos PRV. Riktad nyemission till Erik Penser Fondkommission AB För att möjliggöra sammanläggning av aktier ska antalet aktier i bolaget vara jämnt delbart med 10. Stämman beslöt därför att emitterat 6 nya aktier av serie B till Erik Penser Fondkommission AB, till en teckningskurs om 8 kr per aktie. Ny styrelseledamot Carina Skoglund valdes in som ny styrelseledamot. Greg Dingizian utträder ur styrelsen på egen begäran. Styrelsen består därefter av Kjell Nilsson (ordförande), Sven Ek, Lennart Molvin, Carina Skoglund och Bo Håkansson. Malmö den 3 oktober 2002 Active Capital AB (publ) Styrelsen För mer information vänligen kontakta: Bo Håkansson, VD, tel 0705 - 98 57 22 Active Capital äger dotterbolagen Sonesson Inredningar, MW Trading och Soft Center. Omsättningen uppgick till 401 MSEK år 2001. Sonesson Inredningar är marknadsledande i Sverige inom inredningar för personlig förvaring och skolmöbler. MW Trading utvecklar och säljer säkerhetsprodukter för detaljhandeln. SoftCenter är en fastighet som drivs i campus-form och är ett väl etablerat varumärke bland universitet och näringsliv i Sverige. För mer information om Active Capital besök vår hemsida, www.activecapital.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/03/20021003BIT00110/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/03/20021003BIT00110/wkr0002.pdf

Dokument & länkar