Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2002

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2002 · Nettoomsättningen uppgick till 401,3 MSEK · Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 59,5 MSEK · Rörelseresultatet uppgick till 30,2 MSEK · Resultat efter skatt uppgick till -31,9 MSEK inkl. nedskrivningar av teknologiinnehav om -37,0 MSEK · Eget kapital uppgick till 82,07 SEK per aktie · Styrelsen föreslår utdelning om 2,00 SEK per aktie ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/25/20030225BIT00910/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/25/20030225BIT00910/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

ACAP Invest AB affärsidé och mål är att som aktiv ägare skapa hög avkastning för aktieägarna genom ett entreprenöriellt och ansvarsfullt ägande. ACAP Invest äger dotterbolagen Sonesson Inredningar, DISAB, Cetec och MW Security.

Dokument & länkar