Delårsrapport 1 januari-31 mars 2003

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2003 ·Nettoomsättningen uppgick till 81,6 (85,9) MSEK ·Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 7,9 (12,0) MSEK ·Rörelseresultatet uppgick till 0,5 (5,3) MSEK ·Resultat efter skatt uppgick till -3,7 (-0,3) MSEK ·Eget kapital uppgick till 80,69 (93,91) SEK per aktie ·Bra orderingång i Sonesson Inredningar och MW Security ·MW Securitys verksamhet expanderar kraftigt Efter rapportperiodens utgång ·Förvärv av en verksamhet inom utrustning för äldre och funktionshindrade personer För mer information, kontakta: Bo Håkansson, 040 - 24 82 50, bo.hakansson@activecapital.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT00260/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT00260/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

ACAP Invest AB affärsidé och mål är att som aktiv ägare skapa hög avkastning för aktieägarna genom ett entreprenöriellt och ansvarsfullt ägande. ACAP Invest äger dotterbolagen Sonesson Inredningar, DISAB, Cetec och MW Security.

Dokument & länkar