Accenture hjälper Vattenfall införa nytt verksamhetssystem - Systemet ska öka kundnytta och sänka kostnader

Vattenfall har anlitat Accenture för att införa ett nytt kundtjänst- och faktureringssystem i syfte att minska IT-kostnader, ge ökad kundservice och skapa möjlighet att mer effektivt kunna erbjuda nya tjänster.

Enligt avtalet ska Accenture under ett år byta ut Vattenfalls olika system mot ett integrerat IT-system byggt på mySAP Utilities, en mjukvara från SAP med branschspecifika funktioner inom försäljning, marknadsföring, fakturering, kundreskontra och kravhantering. Det nya IT-systemet ska underlätta anpassning till framtida strukturförändringar. - I dag agerar den svenska energibranschen på en avreglerad marknad med snabba strukturförändringar, säger Rikard Schröder, partner och kundansvarig på Accenture. Det ställer stora krav på att företagen ska vara snabba och flexibla för att kunna erbjuda kunderna skräddarsydda lösningar, vilket endast kan uppnås om företagens affärs- och IT-system presterar maximalt, avslutar han. Accenture kommer att använda sin globala leveransmodell vid införandet av verksamhetssystemet. Det innebär att arbetet kommer att utföras i Sverige, via Accentures kompetenscenter för energibranschen i Madrid samt via leveranscentret i Malaga.

Kontakt

  • Accenture
    . . .

Prenumerera

Dokument & länkar