Accenture implementerar nytt skadehanteringssystem hos danska försäkringsbolaget Topdanmark

Accenture implementerar nytt skadehanteringssystem hos danska försäkringsbolaget Topdanmark Som första företag i Norden implementerar danska försäkringsbolaget Topdanmark Accentures systemlösning Claims Components för att förbättra sin hantering av skadereglering. Systemet är redan implementerat i flera av världens största försäkringsbolag och har från början utvecklats av Accenture. Bättre service för kunderna, effektivare utnyttjande av samarbetsavtal och ett ännu effektivare verktyg mot försäkringssvindel är några av de fördelar som Accenture och Topdanmark säger sig uppnå med det nya systemet för skadereglering. Samarbetsavtalet innebär att Topdanmark blir den första kund i Norden som får Accentures lösning Claim Components implementerat. Systemet används redan av nio av världens största försäkringsföretag. - Försäkringskunder kommer framöver att förvänta sig en ännu större grad av service från sina försäkringsbolag när de har drabbats av en skada, och vi kommer i långt högre grad kunna hjälpa dem än som hittills har varit möjligt i försäkringsbranschen, säger Lars Halling chef för skaderegleringen på Topdanmark. Cirka 400 medarbetare på Topdanmarks skadeavdelningar hanterar totalt cirka 400 000 skador om året och betalar ut ersättningar för över fyra miljarder kronor. Det nya informationssystemet kommer att ge personalen bättre överblick över varje ärende. Det kommer också att säkra ett mer effektivt utnyttjande av bland annat samarbetsavtal med bilverkstäder, bygghantverkare och räddningstjänsten samt ge större effektivitet vid höga telefonbelastningar och ökad pro-aktivitet. - Skadereglering är ofta en komplicerad process där många samarbetspartners är involverade. Med det nya systemet från Accenture får vi alla processerna i skaderegleringen hanterade och öppnar samtidigt för nya kommunikationsvägar, som mobiltelefoni, säger Lars Halling. Accentures Claim Components-lösning bygger på nätbaserade moduler som kan återanvändas och anpassas optimalt för kundens behov - nästan oavsett vilket underliggande system kunden har. Den version som Topdanmark inför bygger på en så kallad J2EE-arkitektur, men systemet finns också på en Microsoft-plattform. Claims Components kan styras med webbläsare och automatiserar hela arbetsprocessen kring skadebehandling med bättre och snabbare kundtjänst som resultat. - Att vara bäst på skadereglering är en av de viktigaste konkurrensparametrarna för försäkringsbolagen. Vi är glada att ett så välrenommerat och högpresterande företag som Topdanmark blir det första försäkringsbolag i Norden som väljer Claims Components som ett led i att uppnå ännu bättre skadehantering och kundservice, säger partner Jonas Liljenberg, som ansvarar för Accentures Insurance Solution Group i Norden. Första delen av det nya skadehanteringssystemet förväntas tas i bruk i mitten av 2006 och samtliga skador förväntas hanteras i det nya systemet från början av 2008. För mer information kontakta: Jonas Liljenberg, partner Accenture, tel. 08-451 36 43. jonas.liljenberg@accenture.com Hans Kullin, PR-ansvarig Accenture, tel. 08-451 37 03, hans.kullin@accenture.com Om Accenture Accenture är ett globalt företag inom managementkonsulting, IT-tjänster och outsourcing. Genom att leverera innovativa lösningar hjälper Accenture sina kunder att bli högpresterande företag och myndigheter. Med djup branschkunskap, breda globala resurser och dokumenterad erfarenhet kan Accenture snabbt mobilisera rätt människor, kompetenser och teknologier för att hjälpa kunder förbättra sin prestationsförmåga. Med fler än 83 000 medarbetare i 48 länder genererade Accenture en omsättning på 11,8 miljarder dollar under räkenskapsåret som slutade den 31 augusti 2003. Besök gärna vår hemsida på www.accenture.com/sweden Om Topdanmark Ungefär var fjärde person i Danmark, var sjätte företag och hälften av alla danska jordbruk är försäkrade i Topdanmark, vilket gör Topdanmark till det näst största försäkringsbolaget och det sjätte största livförsäkringsbolaget. Topdanmarks historia sträcker sig tillbaks till slutet av 1800-talet. Sedan 1996 är Michael Pram Rasmussen vd för Topdanmarks omkring 2 300 medarbetare. Topdanmark säljer försäkringar via sitt eget nätverk av certifierade säljkontor och olika allianspartners. Kärnan i Topdanmarks managementfilosofi är att skapa värde för aktieägare, kunder och medarbetare. www.topdanmark.dk ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/16/20031216BIT00260/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/16/20031216BIT00260/wkr0002.pdf

Kontakt

  • Accenture
    . . .

Prenumerera

Dokument & länkar