Brist på högkvalificerad inköpspersonal för europeiska företag

Report this content

Brist på högkvalificerad inköpspersonal för europeiska företag Europeiska företag kommer i allt högre utsträckning att lida brist på högkvalificerade inköpare. Det visar en paneuropeisk undersökning där Accenture intervjuat fler än 120 inköpschefer. Hela 78 procent av de tillfrågade företagen säger att de idag saknar kvalificerad personal inom inköp. De företag i studien som har de mest högpresterande inköpsfunktionerna skiljer sig markant från övriga företag i hur de arbetar med inköp och vilken strategisk vikt de tillmäter inköp. I studien "The Buying Organisation of the Future - 2002 European Procurement Survey" har Accenture undersökt inköpsfunktionen i europeiska företag. Fler än tre fjärdedelar (78 procent) av de intervjuade sade att de lider brist på kvalificerad inköpspersonal och fler än två tredjedelar sa att det antingen var svårt eller mycket svårt att rekrytera seniora inköpare. Denna brist har dock ännu inte slagit igenom på inköpspersonalens löner, som i genomsnitt ökat med 2-3 procent per år, de senaste fem åren. Undersökningen visar att det inte går att förlita sig på att enbart investera i ny teknologi och verktyg som eProcurement och eSourcing, eftersom personalfrågan ökar i betydelse. Majoriteten av företagen misslyckas dock med att erbjuda rätt kombination av karriärmöjligheter för inköpare. - Företagsledningen måste sträva efter att erbjuda en mix av karriärvägar som kombinerar det bästa av både inköpsspecialisten och chefskarriären. Annars blir det svårare att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare, säger Per Segerberg, Senior Manager på Accenture. Globalisering, ökad konkurrens och ökat antal fusioner och förvärv gör att trycket ökar ytterligare på inköpsavdelningen att identifiera och utnyttja effektiviseringar i inköpsprocessen. Den ökade komplexiteten i inköpsarbetet speglas i den breda uppsättning kompetenser som företag idag förväntar sig att medarbetarna inom inköp ska besitta. De tillfrågade i undersökningen rankade "kommunikation och samarbetsförmåga", integritet och etik" samt "leverantörsförhandlingar" som de mest kritiska kvaliteterna för att företaget ska uppnå sina inköpsmål. - Det faktum att respondenterna värderar dessa kompetenser högst stärker vår tro på att inköpspersonal måste vara mycket mer än bara duktiga förhandlare, säger Per Segerberg. Accenture identifierade de 10 procent av de undersökta företagen med de mest högpresterande inköpsfunktionerna. Samtliga dessa företag erbjuder utbildning baserat på individuell kompetens och kompetensgap, vilket endast 67 procent av de övriga företagen gjorde. Nästan två tredjedelar av de topp-presterande företagen allokerar en majoritet av inköpspersonalens tid till strategiska aktiviteter och undantar dem från administrativa uppgifter som har liten eller ingen inverkan på företagets prestanda. Dessutom är inköpschefen del av högsta ledningen hos 71 procent av högpresterarna mot endast 36 procent av de övriga företagen. Metod Undersökningen genomfördes mellan april och juli 2002. Accenture intervjuade inköpschefer med operativt ansvar i 126 företag i Europa, varav 7 i Skandinavien. Varje företag i undersökningen hade en omsättning globalt som översteg 1 miljard euro. För mer information, kontakta: Hans Kullin, PR-ansvarig Accenture, tel 08-451 37 03, hans.kullin@accenture.com Per Segerberg, Senior Manager Accenture, tel 031-339 40 49, per.segerberg@accenture.com Om Accenture Accenture är världens ledande tjänsteföretag inom management och IT. Accenture levererar lösningar som hjälper företag inom olika branscher att snabbt realisera sina affärsmål. Genom sitt nätverk av allianser, dotterbolag och andra erbjudanden stärker Accenture sin kompetens inom konsulttjänster och outsourcing. Med fler än 75 000 medarbetare i 47 länder genererade Accenture en omsättning på 11,44 miljarder dollar år 2001. Besök gärna vår hemsida på www.accenture.com/sweden. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT00160/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT00160/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar