Få företag utnyttjar outsourcing strategiskt enligt ny studie från Accenture

Få företag utnyttjar outsourcing strategiskt enligt ny studie från Accenture En övervägande majoritet av företag använder sig av outsourcing som ett sätt att minska kostnader men få använder det som ett strategiskt verktyg, enligt en undersökning från Accenture. Företagsledare anger att det största hindret för ökad satsning på outsourcing är risken för minskad operationell kontroll. Nästan nio av tio (87 procent) företagsledare i undersökningen anger att de utkontrakterar någon del av sitt företag. 27 procent utkontrakterar delar av sin IT-funktion, 27 procent utkontrakterar logistik och distribution, och 25 procent utkontrakterar service och teknisk support. Två tredjedelar uppgav att de inte planerar att använda outsourcing inom nya områden av företaget de närmaste 18 månaderna. Det visar en undersökning från Accenture av 150 företagsledare vid amerikanska företag på Fortune 1000. - Det är stor skillnad mellan hur outsourcing används och de strategiska möjligheter som finns. Vissa hinder måste överkommas innan företagen börja använda outsourcing mer strategiskt och så att det stödjer företagets tillväxt, säger Nils-Erik Thudén, partner på Accenture. Ungefär hälften (48 procent) anser att det största hindret för dem att utnyttja outsourcing i nya områden inom företaget, var rädsla för att förlora den operationella kontrollen över verksamheten. Andra hinder uppgavs vara kulturella barriärer inom organisationen (19 procent), kostnader (14 procent) och att bli beroende av en utomstående organisation på lång sikt (11 procent). Bland de företagsledare som avser att utvidga sin outsourcing de kommande 18 månaderna, uppgav 13 procent att de överväger att utkontraktera personalfunktionen och 13 procent överväger outsourcing av IT-system. Var fjärde deltagare i undersökningen förväntade sig dessutom att få ROI (return on investment) inom de första sex månaderna och 42 procent förväntade sig ROI inom sju till tolv månader. - Kraven på snabb återbetalning gör att företagen går in i enstaka korta projekt istället för att genomföra de förändringsprojekt som är nödvändiga för att vara konkurrenskraftiga på lång sikt. De som investerar på lång sikt kommer att vara bättre positionerade att skörda fördelarna både på kort och lång sikt, säger Thudén. För mer information, kontakta: Hans Kullin, PR-ansvarig Accenture, tel 08-451 37 03, hans.kullin@accenture.com Om Accenture Accenture är världens ledande tjänsteföretag inom management och IT. Accenture levererar lösningar som hjälper företag inom olika branscher att snabbt realisera sina affärsmål. Genom sitt nätverk av allianser, dotterbolag och andra erbjudanden stärker Accenture sin kompetens inom konsulttjänster och outsourcing. Med fler än 75 000 medarbetare i 47 länder genererade Accenture en omsättning på 11,44 miljarder dollar år 2001. Besök gärna vår hemsida på www.accenture.com/sweden. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/08/20020705BIT00970/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/08/20020705BIT00970/wkr0002.pdf

Kontakt

  • Accenture
    . . .

Prenumerera

Dokument & länkar