Få svenska företag har infört program för att öka sin innovativa förmåga, en varannan vill öka investeringarna i nya IT-

Få svenska företag har infört program för att öka sin innovativa förmåga, en varannan vill öka investeringarna i nya IT-initativ Företagsledare vill spendera mindre av sin IT-budget på daglig verksamhet och mer på nya värdeadderande system, enligt rapport från Accenture Endast 40 procent av tillfrågade svenska företag har infört program för att öka företagets innovativa förmåga, enligt en ny rapport från Accenture. Det är den lägsta andelen av samtliga 18 länder i undersökningen. Av de tillfrågade företagen i Sydkorea är siffran hela 93 procent. I rapporten "the Innovator's Advantage - using innovation and technology to improve business performance" presenterar Accenture en undersökning av hur innovativa företag utnyttjar IT-investeringar för att nå sina strategiska målsättningar. Rapporten visar att innovativa företag, ofta med hjälp av IT-satsningar, har varit framgångsrika även i lågkonjunktur. Innovativa företag är också mer framgångsrika i att få avkastning på sina IT-investeringar. - Ett skäl till att innovativa företag lyckas uppnå fler strategiska fördelar med sina IT-investeringar är att de spenderar mindre del av sin IT-budget på den dagliga verksamheten och mer på nya initiativ, säger Tor Mesoy, partner på Accenture. De svenska företagen spenderar den största delen av sin IT-budget på att underhålla och uppgradera befintliga system och mindre på att investera i nya IT-satsningar, tvärtemot åtgärder som de mest innovativa företagen i undersökningen vidtar. Endast 4 av 10 svenska företag hade infört program för att förbättra företagets innovativa förmåga. - Ett positivt tecken är att svenska företag vill minska kostnaderna för att underhålla eller uppgradera sina nuvarande IT-system och 46 procent av företagen vill istället öka investeringarna i nya värdeadderande teknologisystem, säger Tor Mesoy. Men det är allvarligt för svenska företags konkurrenskraft om så stor andel inte har system för att öka sin innovativa förmåga, utan lämnar det åt slumpen. Få svenska företag har utkontrakterat affärsprocesser De viktigaste frågorna för svenska företagsledare är att skaffa nya kunder och vårda befintliga kunder (70 % angav denna frågeställning bland sina tre viktigaste av 12 alternativ), öka försäljning (50 %), skära i operativa kostnader (30 %) samt förbättra personalens prestationsförmåga (30 %). Men trots fokus på besparingar och effektivisering anser endast 13 procent av de svenska företagsledarna att outsourcing är mycket viktigt för företaget. Även om 57 procent av företagen har genomfört någon form av outsourcing de senaste två åren, så har endast 13 procent av de svenska företagen utkontrakterat affärsprocesser, så kallad Business Process Outsourcing (BPO), vilket var den lägsta siffran av samtliga undersökta länder. - Här finns en stor potential för besparingar och effektivisering när svenska företag börjar ta steget fullt ut och utkontraktera affärsprocesser. Det är inte bara nödvändigt för att bevara svenska företags konkurrenskraft utan det är också ett snabbt sätt att introducera innovation i organisationen, säger Tor Mesoy. Svenska företag rankar elektroniska marknadsplatser (inom B2B) som den viktigaste nya informationsteknologin för att de ska kunna nå sina strategiska mål (63 procent ansåg detta vara viktigt eller mycket viktigt). Övriga viktiga nya teknologier var system för stödja samarbeten (60 %), mobilteknologier (47 %), business intelligence och knowledge management (43 %), teknologier för produkt- och lagerspårning, tex RFID (33 %) samt eLearning (17 %). - Intresset bland svenska företag för RFID-teknologi var minst bland alla länder i rapporten, vilket är förvånande då RFID kan komma att revolutionera såväl tillverkning som transport och detaljhandel de kommande åren, säger Tor Mesoy. Rapporten visar också att: · 63 procent av innovativa företag ser IT som ett verktyg för att nå konkurrensfördelar, mot endast 27 procent av de mindre innovativa företagen · innovativa företag har de senaste två åren i större utsträckning än icke-innovativa företag installerat system för CRM, försäljning, supply chain management, business intelligence samt tillverkning och design. · Innovativa företag ser innovation som en pågående process för att konstant förändra företaget och därmed göra det långsiktigt konkurrenskraftigt Innovativa företag visar fyra särskilda karaktärsdrag: · De inkluderar alla delar av företaget i sin jakt på idéer, inte enbart högsta ledningen, och de delar med sig av kompetens och kunskap internt · De är flexibla och samarbetar inte bara mellan avdelningar utan ingår även allianser och externa partnerskap · De är dynamiska och fler än två tredjedelar har infört specifika initiativ för att fånga kreativa koncept och belöna innovation · De har ett strategiskt ledarskap som skapar och kommunicerar en strategisk vision vilken kompletteras med arrangemang för att uppmuntra innovativa idéer Om undersökningen Det oberoende undersökningsföretaget Opinion Leader Research har på uppdrag av Accenture genomfört 581 telefonintervjuer med företagsledare i 18 länder, bland annat Sverige. Medarbetare inom Accenture Policy & Corporate Affairs har tillsammans med ett antal seniora partners inom Accenture analyserat den insamlade informationen. För mer information kontakta: Tor Mesoy, partner Accenture, tel 08-451 30 00, tor.mesoy@accenture.com Hans Kullin, PR-ansvarig Accenture, tel 08-451 37 03, hans.kullin@accenture.com Om Accenture Accenture är ett globalt företag inom managementkonsulting, IT-tjänster och outsourcing. Genom att leverera innovativa lösningar hjälper Accenture sina kunder att bli högpresterande företag och myndigheter. Med djup branschkunskap, breda globala resurser och dokumenterad erfarenhet kan Accenture snabbt mobilisera rätt människor, kompetenser och teknologier för att hjälpa kunder förbättra sin prestationsförmåga. Med fler än 80 000 medarbetare i 47 länder genererade Accenture en omsättning på 11,6 miljarder dollar under räkenskapsåret som slutade den 31 augusti 2002. Besök gärna vår hemsida på www.accenture.com/sweden ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/08/20031007BIT00820/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/08/20031007BIT00820/wkr0002.pdf

Kontakt

  • Accenture
    . . .

Prenumerera

Dokument & länkar