• news.cision.com/
  • Accenture/
  • Företag som bygger intelligenta organisationer är framtidens vinnare, visar ny studie från Accenture

Företag som bygger intelligenta organisationer är framtidens vinnare, visar ny studie från Accenture

Report this content

Stockholm; Mars 23, 2018 – Intelligenta organisationer kombinerar dataanalys och intelligent teknik med mänsklig kompetens och innovation för att fatta data-drivna beslut, stärka företagets resultat och skapa unika kundupplevelser. En ny studie från HfS och Accenture visar att denna typ av organisation blir framtidens vinnare, med högst lönsamhet och nöjdast kunder. Stockholm; Mars 23, 2018 – Intelligenta organisationer kombinerar dataanalys och intelligent teknik med mänsklig kompetens och innovation för att fatta data-drivna beslut, stärka företagets resultat och skapa unika kundupplevelser. En ny studie från HfS och Accenture visar att denna typ av organisation blir framtidens vinnare, med högst lönsamhet och nöjdast kunder. 

I studien uppger 80 procent av respondenterna att de är oroliga för digitaliseringen och en allt hårdare konkurrens från aktörer med stark digital kompetens. Förmågan att kombinera innovativ talang med diversifierad data och tillämpad intelligens i kundupplevelser blir därför en avgörande faktor för företagens fortsatta utveckling.

Samtidigt avslöjar studien att majoriteten av alla företag som medverkade i undersökningen saknar tillräcklig teknisk kompetens för att hantera data som skulle möjliggöra effektivare beslutfattande. Nära 8 av 10 respondenter svarade att upp till 90 procent av företagets data är ostrukturerad och svårtillgänglig.

”För att säkra tillväxt och lyckas på dagens marknad måste företag läsa av trender snabbt, och ta fram nya innovativa produkter och tjänster i takt med förändringarna. Företag måste effektivisera användandet av realtidsdata för att kunna förutspå nya kund-och marknadstrender”, säger Patrik Björkler, Managing Director, Business Process Services på Accenture i Sverige.

Undersökningen visar också att företags back office-funktioner sällan kan leva upp till de krav på digitala lösningar som företagets kundfunktioner ställer. Över hälften av alla respondenter uppger att det kan ta flera år för avdelningar att samspela och genomföra förändringar kopplade till nya affärsbehov. Att bryta barriären mellan företagets back office-funktioner och den kundorienterade verksamheten är nyckeln till moderna kundupplevelser.

”Teknik i sig är ingen magisk formel för framgång. För att lyckas med en digital omstrukturering måste man ta hänsyn till alla företagets funktioner och integrera såväl mänsklig kreativitet som intelligent teknik inom alla delar av affärsverksamheten. På så sätt kan organisationen åstadkomma den flexibilitet som krävs för att effektivisera beslutsfattande, förbättra resultat och kundupplevelser. Framtidens vinnare använder ny teknik för att snabbt anpassa sig till nya marknadsförhållanden”, säger Patrik Björkler.

En positiv trend är att 42 procent av respondenterna ser fler möjligheter än hot kopplade till digitaliseringen, jämfört med två år sedan. En användarvänlig och kundupplevelse lyfts fram av respondenterna som den främsta drivkraften till att bygga en mer sammansvetsad organisation.

”Framtidens marknadsledare kommer vara företag som arbetar utifrån en OneOffice™- modell, det vill säga företag som kopplar ihop företagets olika processer och digitala kompetens för att skapa positiva kunduppleveser”, säger Patrik Björkler.

För att hjälpa företag att snabbare utveckla en intelligent organisation som kombinerar data och intelligent teknik med rätt kompetens och innovation har Accenture identifierat fem viktiga beståndsdelar:

  1. Innovativa medarbetare. Framtidens medarbetare måste komplettera sin digitala expertis med kreativitet och problemlösningsförmåga. För att hitta rätt kompetens måste företagens HR-organisationer också bli mer agila, och anpassa sig till en mer öppen och flexibel rekryteringsmarknad.   
  2. Datadrivet arbete. Företag måste ta till vara på den explosionsartade ökningen av tillgänglig data som finns idag. Genom att analysera data från andra aktörer kan företag skapa omfattande material som deras talanger sedan kan använda i sitt kreativa arbete.
  3. Tillämpad intelligens. För att få ut det mesta av integrerade automatiseringar, analyser och AI-baserade lösningar måste företag attrahera innovativa medarbetare som förstår affärsproblem, och har förmågan att använda ny teknik för att lösa utmaningarna.
  4. Ta tillvara på Cloud. cloudlösningar kommer att öppna upp för nya plug-and-play funktioner med bättre integrerade data som kan hjälpa företag att anpassa sig till en mer service-orienterad marknad.
  5. Smarta partnerskap och nya ekosystem. Framtidens företag kommer att arbeta i symbios med akademier, start-ups, teknikleverantörer och plattformsägare för att nå sina mål.

Undersökningen baseras på svar från 460 respondenter på företag som är kunder till Accenture Enterprise och ansvarar för beslut och inköp av teknik och digitala tjänster. Samtliga respondenter har ledande befattningar på globala företag med årliga intäkter på över 3 miljarder, och verksamhet i Nordamerika, Europa, Latinamerika eller Asien-Stillahavsregionen

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Markelius
Marknadschef, Accenture
Tel: +46 (0) 73 051 34 52
E-post: anna.markelius@accenture.com

Om HfS undersökning

HfS uppdrag är att ge en insikt i hur innovationer påverkar företagens verksamhet genom automatiseringar, artificiell intelligens, blockchain-teknik, digitala affärsmodeller och smarta analyser.

HfS fokuserar på framtidens affärsutveckling inom en rad nyckelindustrier. HfS hälper sina kunder att utveckla strategier för att skapa en konkurrenskraftig verksamhet och bygga relationer med kompetenta leverantörer av tjänster, teknik och tredjepartsrådgivare. Läs mer på www.hfsresearch.com  

 
Om Accenture

Accenture är ett ledande globalt företag med verksamhet inom strategi, konsulttjänster, digitalisering, IT och verksamhetsoptimering. Genom branschledande erfarenhet och specialistkunskap i olika branscher och affärsfunktioner hjälper vi våra kunder att förbättra sina resultat och skapa långsiktigt hållbara värden. Vi jobbar i gränslandet mellan IT och affär, och har över 435 000 medarbetare som arbetar tillsammans med kunder i drygt 120 länder. Genom innovation strävar vi efter att göra världen till en bättre plats. Besök oss gärna på https://www.accenture.com/se-en/

Prenumerera

Dokument & länkar