Investeringar i IT förväntas öka enligt nordisk studie - IT är viktigt för att öka produktiviteten men svenska chefer se

Investeringar i IT förväntas öka enligt nordisk studie - IT är viktigt för att öka produktiviteten men svenska chefer ser inte lika stora möjligheter med IT som sina nordiska grannar En majoritet av både verksamhetsansvariga och IT-ansvariga chefer i de nordiska länderna förväntar sig ökade investeringar i IT under de närmaste tre åren, enligt en undersökning som i dag publiceras av Accenture. Studien visar att färre av de tillfrågade svenska cheferna ser produktivitets- och värdeskapande möjligheter genom IT-investeringar jämfört med sina nordiska grannar. Undersökningen som bygger på intervjuer av mer än 300 antingen verksamhetsansvariga chefer eller IT-chefer på stora nordiska företag visar att mer än hälften (57 procent) av de tillfrågade förväntar sig att organisationen kommer att öka sina IT-utgifter under de närmaste tre åren, medan endast 9 procent förväntar sig att investeringarna kommer att sjunka. IT som en värdeskapande faktor Av samtliga tillfrågade chefer vars företag ökat produktiviteten de senaste åren säger 79 procent att det främst är IT-relaterade faktorer som orsakat ökningen. Mer än fyra av fem (82 procent) av de tillfrågade IT-cheferna säger att ökningen beror på "bättre teknologianvändning" och 58 procent menar att de har "den rätta nivån på teknologiinvesteringar". Den motsvarande andelen för de verksamhetsansvariga cheferna är 63 och 45 procent. Undersökningar visar dock på flera områden där nordiska chefer är missnöjda med ITs effekt och verkan. Mest anmärkningsvärt är att mer än hälften (58 procent) av IT-cheferna och 54 procent av de verksamhetsansvariga cheferna säger att IT-investeringarna inte ger resultat i paritet med kostnaden. Vidare anser mer än en tredjedel (35 procent) av de verksamhetsansvariga cheferna och 27 procent av IT-cheferna att de inte fullt kan hänföra företagets reella värdeskapande och produktivitetsökning till IT. - Att utforma IT-strategin efter affärsmålen är en av de mest fundamentala aspekterna för att skapa värdeökningar på IT-investeringar. Det är en av de svåraste utmaningarna som dagens företag möter, säger Jonas Arlebäck, ansvarig för Strategic IT Effectiveness i Sverige inom Accenture. Svenska chefer tror mindre på IT En relativt stor andel (40 procent) av samtliga tillfrågade cheferna i svenska organisationer säger att de inte vet hur man skapar värde och ökar produktivitet genom IT-satsningar. Detta ger en förklaring till varför en signifikant lägre andel (endast 24 procent) av de svenska cheferna anser att förändringar i företagsprocesserna är en stark bidragande faktor till företagets produktivitet, medan däremot 48 procent av de finska, 42 procent av de norska samt 33 procent av de danska cheferna anser detta. Utslaget på samtliga tillfrågade chefer anser 40 procent att nivån på IT-investeringarna är korrekt. Men en stor andel av de tillfrågade svenska cheferna anser att deras företag investerar för mycket i IT. Så många som 27 procent av de tillfrågade cheferna i svenska organisationer anser att IT-investeringarna är för höga, jämfört med 11 procent hos deras nordiska grannar. Stora skillnader mellan grupper Undersökningen visar på tydliga skillnader mellan de företag där respondenterna anser att relationen mellan IT-investeringar och det övergripande affärsmålet är starkt och deras motsvarighet på företag där relationen anses vara svag. En större andel både verksamhetsansvariga chefer och IT-chefer på företag med "stark" koppling mellan IT-investeringar och affärsmål: · anser att den övergripande samt den IT-relaterade produktiviteten ökat de senaste fem åren (84 procent för företag med "stark" koppling jämfört med 60 procent för företag med "svag" koppling), · gör ett bra jobb att hantera de immateriella tillgångarna (86 procent för företag med "stark" koppling jämfört med 27 procent för företag med "svag" koppling) · anser att deras företag har en lämplig nivå på IT-investeringarna (65 procent för företag med "stark" koppling jämfört med 28 procent för företag med "svag" koppling). - IT kan ha ett enormt inflytande över hur bra och snabbt ett företag når sina affärsmål, men bara då IT-investeringarna är i överensstämmelse med företagets prioriteringar, säger Jonas Arlebäck. Företag som är mest framgångsrika med att nå sina mål kopplar in den högsta ledningen vid beslut om avgörande IT-investeringar samt skapar en kultur där affärs- och IT-strategi är tätt sammankopplade, avslutar han. För ytterligare information, kontakta: Jonas Arlebäck, Associate Partner på Accenture Tel: +46 8 451 32 21. E-post: jonas.arleback@accenture.com Anna Plyhr, marknadschef Accenture Tel: +46 8 451 34 52. E-post: anna.plyhr@accenture.com Om undersökningen Accentures studie baseras på en undersökning online under september och oktober 2004, som gjordes av R. Radoff Associates på uppdrag av Accenture. Totalt tillfrågades 308 chefer på nordiska företag med mer än 1 000 anställda. Häften av respondenterna var IT-chefer och andra hälften var verksamhetsansvariga chefer. Om Accenture Accenture är ett globalt företag inom managementkonsulting, IT-tjänster och outsourcing. Genom att leverera innovativa lösningar hjälper Accenture sina kunder att bli högpresterande företag och offentliga organisationer. Med djup branschkunskap, breda globala resurser och dokumenterad erfarenhet kan Accenture snabbt mobilisera rätt människor, kompetenser och teknologier för att hjälpa kunder förbättra sin förmåga och verksamhet. Med fler än 100 000 medarbetare i 48 länder genererade Accenture en omsättning på 13,7 miljarder dollar under räkenskapsåret som slutade den 31 augusti 2004. Besök gärna vår hemsida på www.accenture.com/sweden ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/10/20041110BIT20140/wkr0001.pdf Investeringar i IT förväntas öka

Kontakt

  • Accenture
    . . .

Prenumerera

Dokument & länkar