Personalfrågor är företagsledares viktigaste strategiska prioritet

Personalfrågor är företagsledares viktigaste strategiska prioritet Trots dystra ekonomiska förhållanden och kostnadsnedskärningar är det personalfrågor som är företagsledares viktigaste strategiska prioritet, enligt en undersökning från Accenture. De intervjuade företagsledarna är dessutom oroade över att medarbetarna saknar viktig kompetens vilket försämrar företagens konkurrenskraft. Accenture har intervjuat 200 företagsledare i USA, Europa och Australien. Resultatet presenteras i rapporten "The High-Performance Workforce Study" där tre av fyra (74 procent) av de intervjuade säger att personalrelaterade frågor är viktigare för företagets framgång idag än för ett år sedan. Fyra av de fem viktigaste strategiska frågorna för företagsledarna är personalfrågor. De är "att attrahera och behålla kompetent personal", "förändra företagskultur och attityder bland medarbetare", "förändra ledarskap och ledarbeteende" och "förbättra personalens prestationsförmåga". Utöver dessa frågor var även "kundvård och kundtjänst" bland de fem viktigaste strategiska frågeställningarna och därmed viktigare än "kostnadsnedskärningar", "konkurrenstryck" och "branschkonsolidering". Tre fjärdedelar av de intervjuade sa att deras företag ökat eller behållit sin budget för Human Resources (HR) och kompetensutveckling det senaste året. Trots det säger endast 17 procent att de är mycket nöjda med utvecklingen av sina utbildningsprogram och endast en av fyra ansåg att medarbetarna hade rätt kompetens för att utföra sitt arbete på ett sätt som låg i framkant i branschen. Missnöjet kan vara ett resultat av att många företag inte mäter utfallet av investeringar inom HR och utbildning. Hela 57 procent svarade att de sällan eller aldrig mäter utbildningsinvesteringar mot personalomsättning. Lika många svarade att de sällan eller aldrig mäter HR-investeringar mot attityder hos medarbetare. - Undersökningen visar att personalen inte ser sambandet mellan sitt arbete och företagets strategi. Eftersom personalen är den viktigaste strategiska resursen för många företag måste chefer skapa en miljö där personalen kan trivas och utvecklas i rätt riktning, säger Karin Svensson, partner inom Human Performance på Accenture. Rapporten visar också att bland de företag som hade utnyttjat outsourcing hade 57 procent utkontrakterat någon HR-aktivitet och 71 procent hade utkontrakterat viss utbildning och kompetensutveckling. I en separat global studie har Accenture intervjuat knappt 500 företagsledare. Studien visar att "förändra företagskultur och attityder bland medarbetare" är den viktigaste frågan på företagsledarnas agenda. Studien, som snart kommer att bli officiell, ger ytterligare stöd för åsikten att personalfrågor blivit en nyckelfråga för företag. Om undersökningen Accenture och det oberoende undersökningsföretaget NOP World genomförde djupintervjuer om Human Performance med 200 stycken CEO, COO, CFO, CIO och ledande chefer inom Human Resources i olika branscher. Undersökningen genomfördes per telefon i USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Australien mellan september och december 2002. [REMOVED GRAPHICS]För ytterligare information, kontakta: Hans Kullin, PR-ansvarig, Accenture, tel 08-451 37 03, hans.kullin@accenture.com Om Accenture Accenture är världens ledande tjänsteföretag inom management och IT. Genom att leverera innovativa lösningar hjälper Accenture sina kunder att uppnå sina visioner och skapa långsiktiga värden. Med djup branschkunskap, breda globala resurser och allianser kan Accenture erbjuda ledande konsulttjänster och lösningar inom outsourcing. Med fler än 75 000 medarbetare i 47 länder genererade Accenture en omsättning på 11,6 miljarder dollar under räkenskapsåret som slutade den 31 augusti 2002. Besök gärna vår hemsida på www.accenture.com/sweden. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/07/20030407BIT00350/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/07/20030407BIT00350/wkr0002.pdf

Kontakt

  • Accenture
    . . .

Prenumerera

Dokument & länkar