Sandvik ingår 10-årigt outsourcing-avtal med Accenture

Sandvik har ingått ett 10-årigt avtal om att outsourca delar av personalfunktionen, även kallat Human Resources eller HR till Accenture. Avtalet är en del av ett program inom Sandvik som syftar till att bättre anpassa HR till företagets affärsbehov.

Accenture kommer i och med avtalet att ansvara för telefonsupport samt tjänster inom bl a rekrytering, personalutveckling och personaladministrativa rutiner. Dessa tjänster kommer att levereras av Accenture HR Services, ett affärsområde inom Accenture som levererar personaladministrativa lösningar med utgångspunkt i outsourcing. Enligt avtalet ska Accenture överta ansvaret för Sandviks HR-tjänster i Finland, USA och Sverige. Berörda medarbetare inom Sandvik kommer att erbjudas anställning hos Accenture. Sandvik och Accenture har för avsikt att i ett senare skede även inkludera verksamheterna i Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Sydafrika, Indien och Australien. Accenture kommer att utnyttja sitt globala nätverk för att leverera sina tjänster till Sandvik och ett nytt servicecenter kommer att etableras i Sandviken. – Vi har valt Accenture som samarbetspartner för att de har en lösning som passar vårt nya arbetssätt och för att deras globala struktur är bäst lämpad när det gäller att ge service åt oss på alla platser vi bedriver verksamhet i större skala, säger Carina Malmgren-Heander, personaldirektör hos Sandvik. – Vår förmåga att utnyttja stordriftsfördelar och uppnå kritisk massa har sina begränsningar. Med Accentures kompetens och etablerade servicecenterlösning kommer vi att få en gemensam global standard och en kostnadseffektiv HR, fortsätter Carina Malmgren-Heander. – Genom detta avtal kommer de kvarvarande HR-funktionerna inom Sandvik att kunna fokusera på strategiskt viktiga HR-frågor, säger Karin Svensson, partner och ansvarig för affärsområdet Human Performance i Sverige. Sandvik kommer också att uppnå den kvalitet och kostnadseffektivitet som de söker, avslutar Svensson. För ytterligare information, kontakta: Karin Svensson, partner och ansvarig för affärsområdet Human Performance. Tel: +46 8 451 36 32. E-post: karin.svensson@accenture.com Anna Plyhr, marknadschef Accenture Tel: +46 8 451 34 52. E-post: anna.plyhr@accenture.com Om Sandvik Sandvik är en högteknologisk verkstadskoncern med avancerade produkter och en världsledande position inom utvalda områden – verktyg för metallbearbetning, maskiner och verktyg för bergavverkning, rostfria stål, speciallegeringar, högtemperaturmaterial samt process- och sorteringssystem. Koncernen har 37 000 anställda i 130 länder och en omsättning på cirka 50 000 MSEK. Om Accenture Accenture är ett internationellt företag med verksamhet inom management, IT och outsourcing. Genom att leverera innovativa lösningar hjälper Accenture sina kunder att bli högpresterande organisationer. Med djup branschkunskap, breda globala resurser och dokumenterad erfarenhet kan Accenture snabbt mobilisera rätt människor, kompetenser och teknologier för att hjälpa sina kunder förbättra sin verksamhet. Med fler än 100 000 medarbetare i 48 länder genererade Accenture en omsättning på 13,7 miljarder dollar under räkenskapsåret som slutade den 31 augusti 2004. Besök gärna vår hemsida på www.accenture.com/sweden Om Accenture HR Services Accenture HR Services är ett affärsområde inom Accenture som levererar personaladministrativa lösningar på outsourcingbasis. Accenture HR Services arbetar med avancerade tekniker och branschledande HR-lösningar i nära samarbete med sina kunder för att på bästa sätt kunna ta hänsyn till de unika behov och särdrag som finns bland deras affärsverksamheter och medarbetare. Detta gör att kunderna kan fokusera på att optimera sina kärnverksamheter, minska sina kostnader och utnyttja sina resurser på bästa sätt. För mer information, besök www.accenture.com/hrservices

Kontakt

  • Accenture
    . . .

Prenumerera

Dokument & länkar