Stora systemförändringar krävs för att möta den framtida efterfrågan på mer hållbar energi

Ramverk utvecklat för att hjälpa beslutsfattare att bedöma, planera och stödja övergången till framtidens energibehov - där Sverige ligger i täten av utvecklingen.


Den ökande energiförbrukningen i världen, som förväntas växa med uppskattningsvis 40 procent till år 2035, kommer kräva stora förändringar i länders energiinfrastruktur. Detta visar en ny gemensam rapport från Accenture och World Economic Forum, som även framhåller Sverige som ett land i framkant.

Rapporten, New Energy Architecture: Enabling an Effective Transition, visar att skiftet mot en ny energiinfrastruktur som säkerställer en hållbar energi till ett överkomligt pris kommer innebära kompromisser och svåra beslut för samhället. Rapporten belyser tre områden som länder kommer behöva arbeta med för att omvandla sin energiinfrastruktur; effektivitet, låga koldioxidutsläpp och en ökad elanvändning. Nivån på ekonomisk utveckling och mängden resurstillgångar är två huvudsakliga faktorer som skiljer ländernas omvandlingsprocesser åt.

Rapporten lyfter fram Sverige som ett exempel på ett land som varit framgångsrikt i att skapa ett mer miljöeffektivt samhälle under den senaste tiden. Sverige klarade 2020 års mål för förnyelsebar energi redan under 2010 genom att skapa ett starkt och stabilt politiskt ramverk som uppmuntrar energimarknaden till att arbeta effektivt.

”I jämförelse med andra länder ligger Sverige långt fram i utvecklingen. Dels politiskt i form av exempelvis fördelaktig beskattning av förnyelsebar energi och elcertifikatsystemet, som samtidigt inte hämmar den totala ekonomiska tillväxten. Vidare satsar Sverige mycket på forskning och utveckling av mer hållbara energialternativ. Dessutom ligger svenskarna individuellt sett långt fram när det gäller att tänka mer miljövänligt i det vardagliga livet, och denna nationella enighet har med stor sannolikhet bidragit till att Sverige varit framgångsrikt i att nå miljömålen”, säger Henrik Tegnér, expert på energifrågor och ansvarig för Accenture Sustainability Services i Norden.

För att hjälpa beslutsfattare att planera och driva en effektiv övergång – och för att kunna bedöma framstegen – har Accenture och World Economic Forum utvecklat ramverket Energy Architecture Performance Index. 124 länder har bedömts inom tre olika områden: ekonomisk tillväxt och utveckling, miljösäkerhet samt energitillgång och säkerhet. Det visade sig att mycket mer behöver göras för att påskynda övergången och för att möta framtida krav på energieffektivisering. Utvärderingen visar att medan nästan alla länder har förbättrat effektiviteten inom energisektorn, är andelen koldioxidfria alternativ av den totala, energiförsörjningen fortfarande mindre än fem procent. Sverige är ett av endast 19 länder där andelen koldioxidfri energi överstiger 20 procent.

“Energibranschens omfattning och komplexitet kräver att staten, näringslivet och samhället är aktivt engagerade i en dialog rörande energiomställningen. Sverige och övriga västländer ligger långt fram i utvecklingen, men det finns fortfarande rum för förbättring. Ombyggnad till mer klimatsmart teknik och effektivisering av befintlig infrastruktur kan ytterligare bidra till den ekonomiska tillväxten”, säger Henrik Tegnér.

För att belysa de praktiska tillämpningarna av ramverket gjordes även två djupstudier av Indien och Japan. Studien av Indien underströk utmaningarna i samband med flaskhalsar, vilket utgör en betydande risk för landets framtida tillväxt. Studien av Japan underströk förtroendekrisen mot energisektorn i spåren av förra årets jordbävning och tsunamikatastrof.

Roberto Bocca, senior director och ansvarig för energibranscher inom World Economic Forum, säger, “Aldrig tidigare har vi upplevt ett större tryck på förändring av hur länder köper, levererar och förbrukar energi. Beslutsfattare måste förstå hur deras länder är påverkade av den förändrade dynamiken och hur de effektivt kan skapa en önskad förändring, eftersom de val de gör kommer avgöra hastighet, riktning och kostnad för övergången.”

Om studien

Rapporten togs fram med vägledning och stöd från både World Economic Forums branschpartners, samt av Global Agenda Council on New Energy Architecture, och producerades i samarbete med Accenture.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Tegnér, expert på energifrågor och ansvarig för Accenture Sustainability Services i Norden,
Tel: + 46 (0)73-051 34 22, E-post: henrik.tegner@accenture.com

Anna Markelius, Marknadschef, Accenture
Tel: +46 (0)73-051 34 52, E-post: anna.markelius@accenture.com

Om Accenture
Accenture är ett globalt företag med verksamhet inom management, IT och outsourcing med cirka 249 000 medarbetare och kunder i fler än 120 länder. Genom att kombinera erfarenhet och kunskap inom olika branscher och affärsfunktioner med omfattande forskning, hjälper vi våra kunder att bli högpresterande företag och organisationer. Företaget omsatte 25,5 miljarder dollar under räkenskapsåret som slutade den 31 augusti 2011. Besök gärna vår hemsida på www.accenture.se

Kontakt

  • Accenture
    . . .

Prenumerera

Dokument & länkar