Systembolaget väljer Accenture för utveckling av intranät och förvaltning av webbapplikationer

Systembolaget har gett Accenture i uppdrag att utveckla ett nytt intranät för leverans under våren 2005. Samtidigt outsourcar Systembolaget förvaltning och vidareutvecklingen av sina webbapplikationer till Accenture.

Systembolaget har de senaste åren genomfört en strategisk satsning på en Microsoft-baserad webbplattform. Ett led i strategin är att bygga ett nytt kostnadseffektivt och flexibelt intranät för Systembolagets personal. – Systembolagets intranät kommer att basera sig på en portalarkitektur där vi på kort tid kan skapa en personligt anpassad arbetsyta för medarbetare med innehåll och funktioner som ger effektivare kommunikation och arbetsprocesser, säger Anneli Samuelsson, partner inom kundsegmentet detaljhandel och konsumentprodukter på Accenture. En annan viktig komponent i Systembolagets satsning är att säkra den framtida förvaltningen av Systembolagets samtliga webbapplikationer. De innefattar bland annat www.systemebolaget.se, ett webbaserat beställningssystem för Systembolagets ombud i glesbygd, ett system för att skapa etiketter i butik samt en applikation för att generera innehållet till Systembolagets tryckta katalog. – Genom att outsourca förvaltning och vidareutveckling av webbapplikationer kan Systembolaget säkra en stabil teknologi och samtidigt frigöra interna resurser för kärnverksamheten, fortsätter Anneli Samuelsson. Samarbetet med Systembolaget är ett resultat av Accentures fördjupade satsning på kunder inom detaljhandeln, ett prioriterat område för Accenture. – Accentures storlek och samlade erfarenheter inom området Application Management var viktiga orsaker till vårt val av samarbetspartner. Deras beprövade metoder och breda erfarenhet ger stabilitet och trygghet i projektet, säger Johan Tömmervik, IT-direktör på Systembolaget. Accenture har visat ett tydligt ansvarstagande och på ett professionellt sätt ställt krav på oss, vilket är viktigt när vi bygger långsiktiga affärsrelationer, avslutar Johan Tömmervik, IT-direktör för Systembolaget.

Kontakt

  • Accenture
    . . .

Prenumerera

Dokument & länkar