Accuro Immunology avslutar finansieringsrunda på 40 miljoner SEK för vidareutveckling av immunterapi mot cancer.

Report this content

Accuro Immunology avslutar finansieringsrunda på 40 miljoner SEK för vidareutveckling av immunterapi mot cancer. Accuro Immunology AB är ett biomedicinskt forskningsföretag inriktat på utveckling av nya immunterapier för behandling av cancer. Företaget har i sin forskning utvecklat ett nytt koncept, s k TEIPP-baserad immunterapi, som ger möjlighet att ta fram nya typer av vaccin och terapi mot cancer. TEIPP utnyttjar en tidigare okänd egenskap hos immunförsvaret som kan möjliggöra behandling av patientgrupper där cellförmedlad immunterapi tidigare ej ansågs möjligt. Accuro har tillförts 40 miljoner kronor i form av en riktad nyemission till ABs helägda dotterbolag, Investor Growth Capital och Karolinska Investment Fund, samt ett konvertibelt lån från Industrifonden för vidareutveckling av TEIPP teknologin 1) . Accuro grundades 1999 av Dr. Elisabeth Wolpert vid Karolinska Institutet, huvudinnovatör bakom TEIPP, och hennes bror Peter Wolpert, f d McKinsey & Company, tillsammans med flera forskare inom immunologiområdet, bl a professorerna Klas Kärre, Rolf Kiessling, Maria Masucci, och docent Hans-Gustaf Ljunggren från Karolinska Institutet (KI), samt professor Cornelis Melief från Leiden University Medical Center (LUMC) i Holland. Forskningen bedrivs i samarbete med forskare på KI och LUMC, och är inriktad på att med hjälp av TEIPP och andra immunologiska tekniker utveckla s k terapeutiska vaccin för behandling av cancer och på sikt också vissa virussjukdomar. Immunterapi i form av terapeutiska vaccin är en av de nya behandlingsformer som kan komma att spela en viktig roll i framtidens behandling av cancer: · Immunterapi syftar till att stimulera kroppens eget immunförsvar att själv känna igen och eliminera tumörceller · Immunterapi kan liknas vid att försvarsstyrkorna (immunförsvaret) som behövs för att bekämpa fienden (cancer) finns på plats men ej är rätt utrustad. Ett terapeutiskt vaccin bidrar med att förse armén med "glasögon" och "moderna vapen" så att den kan hitta och besegra fienden. · De viktigaste fördelarna jämfört med konventionella behandlingsmetoder är; mindre biverkningar, möjlighet att behandla resistenta tumörformer, samt en möjlighet att förhindra återfall och spridning av tumörer. Det patentskyddade TEIPP-konceptet kan ge en möjlighet att utforma terapeutiska vaccin för patienter vars tumörceller, genom utveckling av defekter i tumörcellerna, lärt sig att fly undan immunförsvaret. Sådana celldefekter är vanliga, exempelvis förekommer de vid 30-40% av patienterna med livmoderhalscancer. TEIPP befinner sig i preklinisk fas. Det återstår ett par års arbete innan produkter baserade på TEIPP kan testas kliniskt på patienter. I Accuros styrelse ingår förutom grundarna, Professor Bo Öberg, f d Forskningschef för Medivir; Dr Conny Bogentoft; Professor Staffan Josephson, Investor Growth Capital; Docent Carl Johan Sundberg, Karolinska Investment. Som ny styrelseordförande kommer Göran Petterson, f d chef för Pharmacia Therapeutics att verka. - "Karolinska Institutet ser mycket positivt på etablerandet av Accuro", säger Hans Wigzell, rektor på KI. "Samarbetet med Accuro medför att industriella resurser nu investeras i ett vetenskapligt spjutspetsprojekt med ursprung från Karolinska Institutet." Peter Wolpert, VD för Accuro Immunology, tillägger: - "Kapitaltillskottet och den kompetens som Investor, Karolinska Investment och Industrifonden tillför, ger Accuro möjlighet att vidareutveckla TEIPP-konceptet och fortsatt bygga ett specialiserat forskningsföretag inom immunterapiområdet. Vi har etablerat en bra bas med ett starkt nätverk av forskare och kommer fortsätta arbeta för att knyta de bästa forskarna inom fältet till Accuro." Accuro har också nyligen förvärvat en teknik för screening av s k proteasomhämmare från professor Maria Masucci. Proteasomhämmare spelar en viktig roll i utvecklingen av immunterapier. Tekniken kan användas som ett verktyg i vidareutveckling av TEIPP teknologin och för utveckling av andra immunterapier. För mer information, kontakta: Peter Wolpert, VD, Accuro Immunology, tel: 070-735 71 35, email: peter.wolpert@accuro.net Staffan Josephson, Investment Manager, Investor Growth Capital, tel 08- 463 38 13, email: staffan.josephson@investorab.com Carl Johan Sundberg, Investment Manager, Karolinska Investment Fund, tel 070- 517 68 86, email: carl.j.sundberg@karolinskafund.com Anders Mertel, Investment Manager, Industrifonden, tel 08 - 587 919 00, email: am@industrifonden.se TEIPP = T-Cell Epitopes associated with Impaired Peptide Processing ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/05/20010405BIT00180/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/05/20010405BIT00180/bit0002.pdf

Dokument & länkar