Delårsrapport Q2 2018

Januari- Juni, Siffror i sammandrag:

* Intäktern auppgick till 919 kSEK (979)

* Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 238 kSEK (429) och avser bidrag från Vinnova och Energimyndigheten

* Rörelseresultatet blev - 3 895 kSEK (-4 357)

* Resultatet per aktie blev - 0,61 SEK (-1,03)

April- Juni, Siffror i sammandrag:

* Intäkterna uppgick till 48 kSEK (744)

* Övriga rörelseintäkter uppgick till 657 kSEK (293) och av ser bidrag från Vinnova och Energimyndigheten.

* Rörelseresultatet blev - 2 281 kSEK  (- 2 171)

* Resultatet per aktie blev  -0,36 SEK (-0,51)

Jämförelsetal inom parantes avser motsvarande kvartal föregående år.

(För fullständig rapport, se bifogad pdf fil)

Om oss

Acosense affärsidé är att erbjuda den globala processindustrin instrument som analyserar vätskors egenskaper i rör med hjälp av ljudvågor. Instrumenten mäter kontinuerligt, i realtid och installeras helt ingreppsfritt. Den innovativa tekniken kan analysera flera egenskaper samtidigt och ger korrekta analysresultat även på vätskor som är opaka, frätande, slitande, trögflytande och/eller ger andelar upptagna platser. Instrumenten möjliggör för Bolagets kunder att på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer vilket leder till drastiskt sänkta kostnader samt minskad energi- och miljöbelastning.

Prenumerera

Dokument & länkar