Marknadsmeddelande 93/18 - Information om företrädesemission i Acosense AB

Den 19 april 2018 är sista dag för handel i bolagets aktie (ACOS) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 20 april 2018.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie, för 4,00 sek per aktie (1:2 á 4,00 sek).

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 30 april 2018 till och med den 14 maj 2018.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 30 april 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 30 april 2018 till och med den 16 maj 2018.

Information om teckningsrätten: 
Kortnamn: ACOS TR
ISIN-kod: SE0011166792
Orderbok-ID: 4AR7
CFI: RSSXXR
FISN: ACOSENSE/SUBS RTS NL PD 
Första handelsdag: 30 april 2018
Sista handelsdag: 14 maj 2018
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: ACOS BTA
ISIN-kod: SE0011166800
Orderbok-ID: 4AR6
CFI: ESNUFR
FISN: ACOSENSE/SH
Handelsperiod: 30 april 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. 
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 19 april 2018.

Stockholm den 16 april, 2018

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

Acosense affärsidé är att erbjuda den globala processindustrin instrument som analyserar vätskors egenskaper i rör med hjälp av ljudvågor. Instrumenten mäter kontinuerligt, i realtid och installeras helt ingreppsfritt. Den innovativa tekniken kan analysera flera egenskaper samtidigt och ger korrekta analysresultat även på vätskor som är opaka, frätande, slitande, trögflytande och/eller ger andelar upptagna platser. Instrumenten möjliggör för Bolagets kunder att på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer vilket leder till drastiskt sänkta kostnader samt minskad energi- och miljöbelastning.