Marknadsmeddelande 261/17 – Acrinova AB:s aktier handlas exkl. utdelning den 26 oktober, 2017

Aktierna handlas exklusive rätt till utdelning den 26 oktober, 2017. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning är den 25 oktober, 2017.   

Utdelningens storlek är 0,75 SEK per aktie.

Avstämningsdag är den 27 oktober.

Information om aktien:
Kortnamn: ACRI
ISIN-kod: SE0007306188
Orderbok ID: 106635
CFI: ESXXXX
FISN: ACRI/AKT
LEI: 54930064FHDVK3N8U251
Utdelning: 0,75 SEK per aktie 
Handel exkl. utdelning: 26 oktober, 2017

Stockholm den 19 oktober, 2017 

AktieTorget
telefon 08-511 68 000
e-post info@aktietorget.se 

Om oss

Acrinova är en fastighetskoncern med fokus på södra Sverige och på kommersiella fastigheter. Bolaget erbjuder helhetstjänster som ägare, förvaltare och utvecklare inom fastigheter. Acrinova har sitt huvudkontor i Malmö.

Prenumerera