Varenne investerar i Net Gaming

Investeringsbolaget Varenne AB har av Henrik Kvick AB köpt 3 333 333 aktier i Net Gaming vilket motsvarar 5,8 procent av totala antalet aktier och röster. Varenne tecknar sig även för 14 MSEK i det konvertibla förlagslånet som är kopplat till förvärvet av HLM Malta Ltd. 

Varenne investerar 14 MSEK genom teckning i det konvertibla förlagslånet, som är förenat med Net Gamings förvärv av HLM Malta Ltd. Som ett villkor för att teckna sig har Varenne även förvärvat drygt 3 333 333 aktier av Henrik Kvick AB. Net Gamings huvudägare Henrik Kvick AB ägde innan transaktionen 47 050 160 aktier och äger således 43 716 827 aktier efter genomförd transaktion. Transaktionen skedde utanför marknaden.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Marcus Teilman, VD
0708-17 57 77

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: info@netgaming.se
Hemsida: www.netgaming.se

Prenumerera

Dokument & länkar