ACSC har fått koncernens första genombrottsorder avseende nästa generations bankkort

ACSC’s finska dotterbolag Suomen PA Segenmark och Luottokunta (Finlands ledande kortservicebolag) har ingått ett nytt långsiktigt avtal. Avtalet gäller EMV chipkortsprodukter (se nedan) samt kringliggande tjänster till banker som betjänas av Luottokunta. Avtalet förväntade värde över en tre års period beräknas uppgå till ca 2,6 MEUR och avser ca 800 000 stycken EMV chipkort. Luottokunta är ett finskt kortservicebolag som ägs av handeln och bankerna gemensamt och är den enda utfärdaren av Visa-kort i Finland. För ytterligare information kontakta: All Cards Service Center – ACSC - AB VD, Anders Segenmark, +46 8 626 60 60 Ekonomichef, Magnus Gardshol, +46 8 626 60 60 Suomen PA Segenmark Oy VD, Satu Seppänen, +358 9 591 59 00 Luottakunta Gunnar Lindberg, +358 9 696 43 20 EMV=Europay International, Mastercard International och Visa International bildade 1999 en samarbetsorganisation EMVCo med syftet att säkerställa att en högre säkerhet uppnås i betalningstransaktionerna med bankkort. För att uppnå detta utfärdades en s k EMV-standard som bygger på att ett chip används för att säkra betalningstransaktionerna.

Dokument & länkar