ACSC´s norska dotterbolag NORSIK har tecknat ett nytt avtal med Entercard

Som en fortsättning på nuvarande samarbete har NORSIK och Entercard, ett av Norges ledande kortföretag, ingått ett nytt långsiktigt avtal. Avtalet gäller alla kortprodukter samt kringliggande tjänster till banker som betjänas av Entercard. Avtalet förväntade värde över en tre års period beräknas uppgå till ca 60 MNOK. För ytterligare information kontakta: All Cards Service Center – ACSC - AB VD, Anders Segenmark , 08-626 60 60 Ekonomichef, Magnus Gardshol, 08-626 60 60

Dokument & länkar