Delårsrapport januari - september 2002

Report this content

 Nettoomsättningen uppgick till 199,7 (171,8) Mkr. En ökning med 16,2 % jämfört med föregående år.  Rörelseresultat 34,0 (28,2) Mkr och rörelsemarginal 17,0 (16,4) %.  Goodwillavskrivningar har belastat rörelseresultatet med 2,5 (2,3) Mkr.  Resultat efter skatt uppgick till 21,8 (16,9) Mkr. En ökning med 28,9 % jämfört med föregående år.  Vinst per aktie 4,18 (3,25) kr.  Omorganisation av den norska verksamheten.

Dokument & länkar