FLAGGNINGSMEDDELANDE

Anders och Dan Segenmark har idag sålt 780 810 aktier vardera (1 561 620 aktier totalt) i All Cards Service Center - ACSC - AB. Vi äger därefter 437 940 aktier vardera (875 880 aktier totalt exklusive familjen) som tillsammans representerar ca 17% av bolagets aktiekapital och röstetal.

Dokument & länkar