Kommuniké från ACSC´s ordinarie bolagsstämma

På den ordinarie bolagsstämman i ACSC den 5 maj 2003 skedde omval av styrelseledamöterna Bo Lundquist, Anders Segenmark, Dan Segenmark, Kent Löfgren, Lars Taflin samt nyval av Fritz Tupy. Omval skedde av ordinarie revisor Lars Jonsson och nyval av Svante Forsberg, båda från Deloitte & Touche, på fyra år intill bolagsstämman år 2007. Bolagsstämman fastställde utdelningen till 1,45 kr per aktie. För ytterligare information kontakta: VD Anders Segenmark eller ekonomichef Magnus Gardshol, 08-626 60 60.

Dokument & länkar