Kompletterande information inför ACSC´s bolagsstämma den 5 maj 2003.

På bolagsstämman den 5 maj kommer Fritz Tupy, koncernchef för Austria Card, föreslås som ny styrelseledamot i bolaget. Bolagets styrelse kommer således utökas från 5 till 6 ledamöter. Som tidigare informerats i kallelsen till bolagsstämman föreslås omval av Bo Lundqvist, Anders Segenmark, Dan Segenmark, Kent Lövgren och Lars Taflin. Den 11 april köpte Austria Card 30 % aktier och rösterna i bolaget av Anders och Dan Segenmark, efter den genomförda transaktionen äger Segenmark familjen fortfarande 17 % av aktierna i företaget. Austria Card är en av de ledande leverantörerna inom kort industrin och en av Europas största leverantörer av smarta kort till banker och av ID-kort. Företaget ägs av den Österrikiska Centralbanken (OeNB). Aktieägare som tillsammans representerar mer än 49 % av aktierna och rösterna i bolaget har anmält att de kommer att rösta för att omval sker av Bo Lundqvist, Anders Segenmark, Dan Segenmark, Kent Lövgren och Lars Taflin och nyval av Fritz Tupy. För ytterligare information kontakta: All Cards Service Center – ACSC – AB (publ) VD, Anders Segenmark , 08-626 60 60 Ekonomichef, Magnus Gardshol, 08-626 60 60

Dokument & länkar