Actic Group Q2: Organisk tillväxt trots väderpåverkan – fortsatt stark PT försäljning

• Nettoomsättningen ökade med 10 % till 239,5 (216,8) Mkr

• Justerat rörelseresultat (EBITDA) ökade med 8 % till 37,7 (35,0) Mkr,   

  vilket ger en marginal om 15,8 (16,2) %

• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,43 (-1,08) kr

• Antalet medlemmar vid periodens slut var 223 907 (215 702)

I dagens rapport redovisar Actic Group en tillväxt om 10 procent under det andra kvartalet till 239,5 (216,8) Mkr, drivet av främst genomförda förvärv. Den organiska tillväxten var 2 procent. Samtidigt ökade snittintäkten per medlem med 3 procent till 350 (339) kr per månad. Ökningen förklaras främst av en fortsatt gynnsam utveckling för PT-verksamheten som ökade med hela 28 procent under andra kvartalet jämfört med samma kvartal i fjol.

Det justerade rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 37,7 (35,0) Mkr, tillika en justerad EBITDA-marginal om 15,8 (16,2) procent. Jämförelsestörande poster uppgick till 0 (15,8) Mkr. Medlemsbasen har ökat till följd av genomförda förvärv och var närmare 224 000 vid periodens slut.

”Vi har precis som andra aktörer i branschen påverkats negativt av det varma vädret med färre antal besök i våra anläggningar, samt lägre nyförsäljning. Trots detta lyckas vi växa organiskt tack vare tillväxt i det tyska segmentet samt fortsatt stark efterfrågan på personlig träning i Norden. Vidare börjar vår kostnadskontroll samt genomförda effektiviseringar få effekt samtidigt som vi investerar i vårt erbjudande och digitalisering”, säger Christer Zaar VD och koncernchef för Actic Group.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Zaar, CEO, christer.zaar@actic.se, 070-893 33 22

Jörgen Fritz, CFO, jorgen.fritz@actic.se, 073-663 54 74

Niklas Alm, Investor Relations, niklas.alm@actic.se, 070-824 40 88

Actic håller en telefonkonferens kl 10:00 idag där CEO Christer Zaar och CFO Jörgen Fritz kommenterar rapporten. Telefonnummer för deltagande i telefonkonferensen är 08-22 90 90 med koden 426565. Presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på Actics webbplats www.acticgroup.com.

Informationen i denna halvårsrapport är sådan som Actic Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 16 augusti kl 07:45 via ovanstående kontaktpersoner.

Actic grundades 1981 (fd Nautilus Gym) och lanserade konceptet Gym & Bad. 1995 startades den internationella expansionen och Actic är idag en av de ledande aktörerna på gymmarknaden i Norden med bemannade gym. Actic driver 180 anläggningar med 224 000 medlemmar i fem länder. Huvudmarknaderna är Sverige, Norge och Tyskland. Actic erbjuder en välutvecklad träningsmetod (HIT–High Intensity Training) där medlemmarna får personliga träningsprogram med uppföljning av välutbildad personal. Detta tillsammans med baderbjudandet differentierar Actic på marknaden.

Actics vision är att bidra till ett friskare samhälle genom att attrahera bredare målgrupper och därigenom utvidga marknaden. Medarbetarna på Actics anläggningar engagerar sig i det lokala samhället för att bidra till ett hälsosammare samhälle. Actic, som har sitt huvudkontor i Solna, Stockholm, har cirka 800 heltidsanställda och en nettoomsättning under 2017 om 881 miljoner kronor. Koncernen leds av CEO Christer Zaar.

Prenumerera

Dokument & länkar