Adaptas årsredovisning 2016 publicerad

Report this content

Pressmeddelande 2017-04-06 08:00 CET

Adapta Fastigheter AB (publ) publicerar idag sin årsredovisning för 2016 på vår hemsida www.adaptafast.se där den också går att ladda ner. Årsstämman kommer att hållas den 11 maj 2017.

Årsredovisningen i sin helhet bifogas detta pressmeddelande.


Göteborg den 6 april 2016

För styrelsen,
Per Thörnqvist, vd
För mer information, vänligen kontakta:

Per Thörnqvist, vd, Adapta Fastigheter AB
+46 76-555 83 61, per@adaptafast.se


Följande dokument finns att hämta på bolagets hemsida, www.adaptafast.se
Adapta_Fastigheter_Årsredovisning_2016.pdf
 


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 december 2016 kl. 09:00 GMT +01.

Om Adapta

Adapta Fastigheter utvecklar och förvaltar handels- och kontorsfastigheter, primärt i Storgöteborgsområdet. Vårt mål är att skapa attraktiva handelsplatser i samarbete med starka hyresgäster. Adaptas fastighetsportfölj består av 6 stycken handels- och kontorsfastigheter med en total uthyrbar area om ~45,000m2 och ett marknadsvärde på 1.1 miljarder kronor. För mer information, vänligen besök www.adaptafast.se.

Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ), Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg

Taggar: