Extra bolagsstämma i Adapta Fastigheter AB (publ) den 6 oktober 2017

Pressmeddelande 2017-10-06 18:00 CET

Vid Adapta Fastigheter AB:s extra bolagsstämma den 6 oktober 2017 beslutades att emission av teckningsoptioner genomförs i enlighet med styrelsens förslag.

Beslutet innebär en riktad emission av högst 450 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 450 000 kronor.

Erbjudandet att teckna teckningsoptioner ställs till Bolagets anställda. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet.

Nyteckning av stamaktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med 1 januari 2020 till och med den 31 december 2020. Göteborg den 6 oktober 2017

STYRELSENFör mer information, vänligen kontakta:

Ludwig Mattsson, ordförande

+46 73-200 76 66, ludwig@gavia.seInformationen i detta pressmeddelande är sådan som Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 oktober 2017 kl. 18:00 CET.

Om Adapta

Adapta Fastigheter utvecklar och förvaltar handels- och kontorsfastigheter, primärt i Storgöteborgsområdet. Vårt mål är att skapa attraktiva handelsplatser i samarbete med starka hyresgäster. Adaptas fastighetsportfölj består av 6 stycken handels- och kontorsfastigheter med en total uthyrbar area om ~45,000m2 och ett marknadsvärde på 1.77 miljarder kronor. För mer information, vänligen besök www.adaptafast.se.

Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ), Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg

Om oss

Adapta Fastigheter utvecklar och förvaltar handels- och kontorsfastigheter, primärt i Storgöteborgsområdet. Vårt mål är att skapa attraktiva handelsplatser i samarbete med starka hyresgäster. Adaptas fastighetsportfölj består av 6 stycken handels- och kontorsfastigheter med en total uthyrbar area om ~45,000m2 och ett marknadsvärde på 1.77 miljarder kronor. För mer information, vänligen besök www.adaptafast.se. Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ), Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg