AdderaCare meddelar organisationsförändringar i Trident Industri AB

Report this content

AdderaCare AB (”AdderaCare”) meddelar idag, den 2 mars 2018, att organisationsförändringar kommer att ske i dotterbolaget Trident Industri AB (”Trident”). Dels kommer rättigheterna till Helaform-sortimentet att avyttras och dels kommer Joakim Majava att tillträda posten som VD i bolaget per den 1 april 2018. Organisationsförändringarna genomförs för att koncentrera verksamheten till hjälpmedelsbranschen och frigöra tid för AdderaCares VD Michael Hermansson, som sedan AdderaCares förvärv av Trident har axlat ansvaret som VD för dotterbolaget.  

Trident förvärvades av AdderaCare under 2015 och bedriver verksamhet med en vision om att skapa en ökad tillgänglighet för människor med någon typ av funktionsvariation. Idag producerar Trident primärt ramper för bostadsanpassningar i Sverige samt ramper för export. Den egna produktionen utgör en huvuddel av försäljningen. Trident bedriver även försäljning av cyklar, plattformshissar och olika typer av badrumsinredningar. Kunderna finns framför allt inom kommun och landsting men även inom byggbranschen.

Trident har nu beslutat att avyttra Helaform-sortimentet till Helaform Sverige AB. Affären genomförs per den
1 april 2018. Genom försäljningen erhåller Trident en köpeskilling om drygt 3 MSEK, vilket inkluderar lager om cirka 1 MSEK. Försäljningen görs eftersom Helaform-sortimentet av skjutdörrsbeslag och skjutportsbeslag för upphängning av skjutdörrar och skjutportar inte anses passa in i Tridents verksamhetsområde. Tridents verksamhet koncentreras därmed till hjälpmedelsbranschen och bolagets två primära huvudområden; Tillgänglighet, vilket inkluderar ramper, badrumshjälpmedel, plattformshissar samt trapprollatorn AssiStep och Specialfordon, vilket inkluderar cyklar och tillbehör.

Trident Industri AB har även rekryterat en ny VD. Sedan Trident förvärvades 2015 har Michael Hermansson axlat rollen som VD för både Trident och AdderaCare, något som blivit allt svårare i takt med att AdderaCare växt. Joakim Majava tillträder som ny VD per den 1 april 2018 när nuvarande VD Michael Hermansson avgår. Michael Hermansson kommer därmed att till fullo fokusera på rollen som VD för AdderaCare. Joakim Majava var platschef och vice VD på Trident under 2009-2015 och har de senaste tre åren varit VD för SpecialTeknik i Sverige AB och Ecolod Sweden AB.

Michael Hermansson, VD för Trident och AdderaCare kommenterar

Det känns helt naturligt att avyttra rättigheterna till Helaform. Genom denna avyttring kommer Tridents försäljningsorganisation att kunna fokusera på försäljning av hjälpmedelssortimentet, vilket kommer att stärka Trident och därmed konsoliderat även AdderaCare-koncernen. Jag är övertygad om att det förvärvande bolaget Helaform Sverige AB kommer att vidareutveckla Helaforms produkter på bästa sätt och önskar dem all lycka till. Vi har även beslutat att rekrytera Joakim Majava som ny VD för Trident. Genom denna rekrytering kommer jag att kunna lägga fullt fokus på den fortsatta utvecklingen av AdderaCare, vilket kommer att vara till fördel för både Trident och AdderaCare.”

Joakim Majava, tillträdande VD för Trident kommenterar

Jag är mycket glad över att tillträda som VD för Trident och att få ’komma hem’. Jag har tidigare arbetat ett flertal år på Trident i olika positioner och kommer senast från Pågen-koncernen. Det ska bli mycket roligt att vara en del av Tridents fortsatta utveckling och tillväxt.”

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Michael Hermansson, VD
Telefon: 0707-29 41 00
E-post: michael.hermansson@adderacare.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser för AdderaCare.

Om AdderaCare AB

AdderaCare förvärvar och utvecklar bolag inom hjälpmedelssektorn. Genom att kombinera innovationskraften och kompetensen i det lokala entreprenörskapet med en aktiv och erfaren ägarstyrning skapar vi mervärden för både ägare och brukare. Koncernen består av sammanlagt fem bolag i Sverige, Norge och Nederländerna. AdderaCare AB (publ) är noterat på Nasdaq First North (ADDERA).

Dokument & länkar