AdderaCares dotterbolag Kom i Kapp AB rekryterar ny VD

AdderaCare AB (”AdderaCare”) meddelar idag, den 22 augusti 2018, att dotterbolaget Kom i Kapp AB (”Komikapp”) har rekryterat Fredrik Mantin som ny VD. Mantin har mångårig bakgrund som försäljningsansvarig samt utvecklingsansvarig inom komplex tjänsteförsäljning och kommer senast från en tjänst som försäljningschef på MedHelp Care AB. Mantin tillträder som ny VD på Komikapp den 1 oktober 2018.  

Komikapp förvärvades av AdderaCare under 2013 och har en vision om att vara en banbrytande kraft i samhället som gör skillnad och ger livskvalitet för den enskilde. Bolaget arbetar med tjänster och produkter vilka höjer livskvalitet och delaktighet för människor med särskilda behov samt deras anhöriga och personal. Komikapp är rikstäckande i Sverige men marknaden sträcker sig även till de skandinaviska länderna och Europa. Bolaget saluför produkter inom områdena sinnesstimulerande produkter och kognitiva hjälpmedel.

Komikapp har nu rekryterat Fredrik Mantin som ny VD. Mantin har en pol.mag från Lunds universitet och har mångårig erfarenhet av försäljning och företagsutveckling i olika former. Under de senaste åren har Mantin arbetat som försäljningschef på MedHelp Care AB och affärsområdeschef på AB Previa med framgångsrika resultat. Fredrik Mantin tillträder som ny VD på Komikapp den 1 oktober 2018. 

Fredrik Mantin, tillträdande VD för Komikapp, kommenterar

”Till att börja med vill jag uttrycka min glädje att jag fått den här möjligheten och jag ser mycket fram emot att få börja som VD på ett så välrenommerat bolag som Komikapp. Efter många framgångsrika år inom företagshälsobranschen ser jag nu möjligheten att ta Komikapp mot nya spännande målsättningar. Fokus kommer att ligga på försäljning och utveckling för att kunna möta nya tider, nya produkter och en ökad konkurrenskraft.Ett fokus jag kommer att ta med mig är att skapa förutsättningar för människor att få en bättre tillvaro. Komikapp skall fortsatt ha individen i fokus. Målet är att ge den bästa och mest meningsfulla vardagen vi kan för de som har behov av våra tjänster och produkter – och där vet vi att vi kan göra skillnad.”

Michael Hermansson, VD för AdderaCare, kommenterar

”Jag vill börja med att välkomna Fredrik Mantin till Komikapp och AdderaCare-familjen. Komikapp är ett väletablerat företag som är verksamt inom ett affärsområde som gör verklig skillnad för människor med särskilda behov. Jag har stort förtroende för Fredrik Mantin och är övertygad om att han kan förvalta Komikapps potential på ett framgångsrikt sätt. Avslutningsvis vill jag även tacka avgående VD Pernilla Karlsson för hennes insatser under de senaste åren. Pernilla har på ett framgångsrikt sätt tillsammans med de anställda byggt upp Komikapp till det välrenommerade företag som det är idag. Vi är ytterst tacksamma för hennes insats och önskar henne ett stort lycka till i framtiden.”

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Michael Hermansson, VD
Telefon: 0707-29 41 00
E-post: michael.hermansson@adderacare.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser för AdderaCare. 

Om AdderaCare AB

AdderaCare förvärvar och utvecklar bolag inom hjälpmedelssektorn. Genom att kombinera innovationskraften och kompetensen i det lokala entreprenörskapet med en aktiv och erfaren ägarstyrning skapar vi mervärden för både ägare och brukare. Koncernen består av sammanlagt fem bolag i Sverige, Norge och Nederländerna. AdderaCare AB (publ) är noterat på Nasdaq First North (ADDERA).

Om oss

AdderaCare är en företagsgrupp aktiv inom hjälpmedelssektorn. Företagsgruppen består idag av moderbolaget AdderaCare AB samt de tre rörelsedrivande dotterbolagen Trident Industri AB, Kom i Kapp AB och Amajo A/S. Addera Cares vision är att genom förvärv av lönsamma bolag inom hjälpmedelssektorn utveckla en företagsgrupp som förbättrar livskvaliteten för människor med funktionsvariationer. www.adderacare.com

Prenumerera

Dokument & länkar