AddNode AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2004

AddNode AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2004 Ökad lönsamhet, tillväxt och ett bättre orderläge. KONCERNEN JANUARI - JUNI 2004 Nettoomsättningen uppgick till 145,2 (66,6) MSEK - Resultat efter skatt uppgick till 3,1 (0,8) MSEK - Resultat per aktie uppgick till 0,36 (0,16) SEK efter skatt, eget kapital per aktie uppgick till 15,90 (12,01) SEK - Resultat efter finansiella poster uppgick till 3,7 (2,0) MSEK - Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 7,5 (4,0) MSEK KONCERNEN APRIL - JUNI 2004 - Nettoomsättningen uppgick till 76,8 (49,8) MSEK - Resultat efter skatt uppgick till 3,1 (1,0) MSEK - Resultat per aktie uppgick till 0,36 (0,14) SEK efter skatt, eget kapital per aktie uppgick till 15,90 (12,01) SEK - Resultat efter finansiella poster uppgick till 3,5 (1,9) MSEK - Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 5,5 (3,4) MSEK - Ökad lönsamhet och ett bättre orderläge under andra kvartalet NYA AFFÄRER - Teknik i Media tecknar förnyade driftavtal med dagstidningarna Sydsvenska Dagbladet och Västerbottens-Kuriren - Teknik i Media skriver driftavtal med ICA Förlaget och breddar sin kundbas För ytterligare information kontakta: Lars Save, VD och Koncernchef AddNode AB, Hudiksvallsgatan 4, 113 30 Stockholm Telefon: 08-506 66 222, Fax: 08-506 66 200, E-post: lars.save@addnode.com AddNode (tidigare Adera) är en IT-koncern som erbjuder bransch- och teknologispecifika IT-lösningar som effektiviserar och utvecklar våra kunders affärsverksamheter. Idag verkar AddNode inom tre affärsområden GIS, Media och Teknologi. Affärsområde GIS består av Cartesia GIS som är verksamt inom geografiska informations- och positioneringssystem. Affärsområde Media består av Teknik i Media, Teknik i Media Trading och Knowledge Partner som fokuserar på IT-lösningar och utbildningar för medieproducerande företag. I Affärsområde Teknologi ingår Mogul Technology Center, Linewise och Mogul Finland som är verksamt inom konsultation av IT-relaterade kommunikationslösningar och affärssystem. AddNode är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Huvudägare är Bonnier & Bonnier AB. Koncernen har cirka 260 anställda och kontor på nio orter i Sverige samt i Helsingfors i Finland. För mer information, se www.addnode.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/12/20040812BIT20170/wkr0001.pdf

Om oss

Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och digital tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor. Vi är 1 700 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Frankrike, Indien, Japan, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och Österrike. 2018 uppgick nettoomsättningen till 2 942 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar