AddNode fördubblar omsättningen genom förvärv inom industriell- och finansiell IT

AddNode fördubblar omsättningen genom förvärv inom industriell- och finansiell IT - Förvärvet innefattar Technia, SIX, Aloc Bonnier, CodeSense, Bonnier Finansinformation och Svensk Börsinformation vilket ger ökad närvaro på samtliga nordiska marknader. - AddNode förvärvar Technia med fokus på IT-lösningar för produktutveckling och processer till industri- och tjänsteföretag i Norden samt bildar affärsområdet Industrial IT, verksamt i Sverige, Norge och Finland. - AddNode skapar även ytterligare ett affärsområde, Financial IT, som bildas av bolagen SIX, Aloc Bonnier, Bonnier Finansinformation, Svensk Börsinformation samt 19 procent av CodeSense vilka fokuserar på IT-lösningar för trading, kapitalförvaltning och distribution av finansinformation och verkar på hela den nordiska marknaden. - Den nya AddNodekoncernens nettoomsättning proforma för perioden 1 januari - 30 september 2004 uppgick till cirka 450 MSEK med ett resultat före goodwill proforma på cirka 21 MSEK. Antalet anställda uppgick vid periodens utgång till 480 personer. - Förvärvet ger AddNode en bred nordisk närvaro och koncernen kommer att bestå av de fem affärsområdena Media, GIS, Technology, Financial IT och Industrial IT som tillsammans bildar en stabil och bred kundbas i Norden. - Förvärvet finansieras genom en apportemission av högst 8 500 000 B-aktier i AddNode, vilket motsvarar en utspädning om högst cirka 97,4 procent. I förvärvet ingår en kassa om cirka 40 MSEK. Nettoskulden i de förvärvade bolagen uppgår initialt till cirka 21 MSEK före eventuell tilläggsköpeskilling. - AddNode kallar till extra bolagsstämma den 1 december 2004 för beslut om emission. Aktieägare i AddNode representerande mer än 80 procent av röstetalet ställer sig positiva till styrelsens förslag om emission. "AddNode uppfyller löftet om att genomföra ett större förvärv under 2004. I den nya koncernen bildas två nya noder inom den industriella samt finansiella IT-sektorn där jag ser tillväxtpotentialer. Förvärvet ger stora möjligheter till en ökad resultatkraft och ett utökat tjänstutbud med en bred och stabil kundbas som stabiliserar verksamheten och ökar riskspridningen. Detta skapar utrymme för AddNode att aktivt fortsätta delta i IT-branschens konsolidering i Norden. " Lars Save, VD och koncernchef AddNode Läs hela pressmeddelandet nedan. AddNode är en IT-koncern som erbjuder bransch- och teknologispecifika IT-lösningar som effektiviserar och utvecklar våra kunders affärsverksamheter. Idag verkar AddNode inom tre affärsområden GIS, Media och Teknologi. Affärsområde GIS består av Cartesia GIS som är verksamt inom geografiska informations- och positioneringssystem. Affärsområde Media består av Teknik i Media, Teknik i Media Trading och Knowledge Partner som fokuserar på IT-lösningar och utbildningar för medieproducerande företag. I Affärsområde Teknologi ingår Mogul Technology Center och Linewise som är verksamt inom konsultation av IT-relaterade kommunikationslösningar och affärssystem. AddNode är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Huvudägare är Bonnier & Bonnier AB. Koncernen har cirka 250 anställda och kontor på åtta orter i Sverige. För mer information, se www.addnode.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/11/20041111BIT20140/wkr0001.pdf Pressmeddelande i sin helhet

Om oss

Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och digital tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor. Vi är 1 700 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Frankrike, Indien, Japan, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och Österrike. 2018 uppgick nettoomsättningen till 2 942 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar