AddNode förnyar inte driftavtal med DN

AddNodes dotterbolag Teknik i Media anpassar verksamheten i Stockholm genom att varsla 14 tjänster. Neddragningen beror på att Dagens Nyheter har tackat nej till Teknik i Medias offert om att förnya det befintliga driftsavtalet som löper ut i mars 2005.

Dagens Nyheter kommer även framöver att vara en betydande och viktig kund för Teknik i Media via drift- och konsultuppdrag inom tidningsproduktion. Andra stora kunder är Sydsvenskan, Västerbottens-Kuriren, AMC och ICA Förlaget. AddNodes strategi är att prioritera lönsamhet framför volym. Det långsiktiga resultatmålet att över en konjunkturcykel uppnå en rörelsemarginal om 7-10 procent kvarstår. För ytterligare information kontakta: Lars Save, VD och koncernchef AddNode Tel. 08-506 66 222, lars.save@addnode.com Mats Åkesson, VD Teknik i Media Tel . 040-601 57 00, mats.akesson@tim.se

Om oss

Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och digital tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor. Vi är 1 700 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Frankrike, Indien, Japan, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och Österrike. 2018 uppgick nettoomsättningen till 2 942 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar