AddNode tecknar avtal med ICC Information Ltd.

AddNodes dotterbolag Mogul Technology Center har fått i uppdrag av ICC Information, ett av Storbritanniens största företag inom området affärs- och företagsinformation, att utveckla en gemensam plattform för bolagets samtliga online-tjänster. Uppdraget är värt drygt 11 MSEK.

Den nya gemensamma plattformen kommer att innehålla all funktionalitet som ICC Informations tolv online-tjänster använder sig av, från inloggning till sökning, rapportgenerering och betalning. Genom att låta alla tjänster bygga på samma plattform kommer ICC Information att kunna sänka sina IT-kostnader väsentligt samt halvera utvecklingstiden för nya online-tjänster. Lanseringen av ICC Informations nya plattform kommer att ske under oktober 2005. Andra stora kunder till Mogul är Dun&Bradstreet, Eniro och Thomson Directories Ltd. ICC Information är ett av Storbritanniens största och mest välkända företag inom området affärs- och företagsinformation. Företaget förfogar bland annat över register som tillsammans innehåller cirka 5,9 miljoner företag, 7 miljoner befattningshavare och företaget har ett omfattande faktaunderlag för kreditgivning. För ytterligare information kontakta: Lars Save, VD och koncernchef AddNode Tel. 08-506 66 222, lars.save@addnode.com Urban Näsman, VD Mogul Technology Center Tel. 08-506 66 100, urban.nasman@mogul.com

Om oss

Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och digital tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor. Vi är 1 700 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Frankrike, Indien, Japan, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och Österrike. 2018 uppgick nettoomsättningen till 2 942 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar