AddNode tecknar avtal med SCA Skog

AddNode tecknar avtal med SCA Skog AddNodes dotterbolag Cartesia GIS tecknar ett avtal för leverans av geografisk data till SCA skog. Avtalet innebär att Cartesia förädlar och integrerar Lantmäteriets geografiska sverigedata till SCA Skogs egna system för ett kostnadseffektivare råvaruflöde. SCA Skog, ett av sveriges största skogsföretag, producerar och levererar råvaror till SCA skogsindustrier samt andra industrier. För ett uppnå ett stabilt råvaruflöde och en kostnadseffektiv råvaruanskaffning krävs geografiska informationssystem (GIS) integrerad med stora mängder geografisk data. Cartesia har nu fått i uppdrag att förädla och integrera Lantmäteriets kart- och fastighetsdata i SCA Skogs planerings-, inköps- och produktionssystem. Avtalet är en följd av den Cartesias fokusering på utvecklingen av IT-relaterade GIS system för skogsindustrin. "Cartesia förstärker sin position som leverantör av IT-relaterade GIS-system och karatdata till skogsindustrin. Det känns mycket bra att vi tillsammans med ett av Sveriges större skogsföretag kan påvisa vinsten av förädlad geografisk data och effektivt IT-stöd, säger Krister Edskär, VD Cartesia GIS. För ytterligare information kontakta: Krister Edskär, VD Cartesia Telefon: 0950-120 05, krister.edskar@cartesia.se www.cartesia.se AddNode är en IT-koncern som erbjuder bransch- och teknologispecifika IT-lösningar som effektiviserar och utvecklar våra kunders affärsverksamheter. Idag verkar AddNode inom tre affärsområden GIS, Media och Teknologi. Affärsområde GIS består av Cartesia GIS som är verksamt inom geografiska informations- och positioneringssystem. Affärsområde Media består av Teknik i Media, Teknik i Media Trading och Knowledge Partner som fokuserar på IT-lösningar och utbildningar för medieproducerande företag. I Affärsområde Teknologi ingår Mogul Technology Center, Linewise och Mogul Finland som är verksamt inom konsultation av IT-relaterade kommunikationslösningar och affärssystem. AddNode är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Huvudägare är Bonnier & Bonnier AB. Koncernen har cirka 260 anställda och kontor på nio orter i Sverige samt i Helsingfors i Finland. För mer information, se www.addnode.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/11/20040811BIT22290/wkr0001.pdf

Om oss

Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och digital tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor. Vi är 1 700 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Frankrike, Indien, Japan, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och Österrike. 2018 uppgick nettoomsättningen till 2 942 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar