AddNodes dotterbolag SIX tecknar avtal med Nordea

AddNodes dotterbolag SIX, har tecknat avtal med Nordea Bank AB (publ) avseende leverans av finansinformation. Avtalet innebär att SIX tar ett helhetsåtagande och ansvarar för utveckling, drift, produktion och distribution av tjänster för finansinformation till Nordea.

Det nya avtalet innebär att SIX kommer att leverera finansinformation såsom nyheter från nyhetsbyrån Direkt, prognoser från SME Direkt, börskurser, nyckeltal och historik till Nordeas tjänster på Internet som riktar sig till företagskunder och privatpersoner. - "Vi vill effektivisera vår informationsspridning. När vi gjorde upphandlingen var det några kriterier som var extra viktiga, bra information i kombination med bättre funktionalitet. SIX teknikplattform är modern och möjliggör bättre presentation av informationen samtidigt som SIX erbjuder bra information", säger Lars Jäghult på Nordea, Product Manager Värdepapperstjänster Online. - "Vi har sedan en längre tid sett en tydlig trend att våra kunder i allt större utsträckning ställer krav på att den här typen av lösningar skall outsourcas. Vi har därför valt att utveckla vår kompetens och våra produkter och kan erbjuda totallösningar för de som så önskar. Vi producerar sedan länge liknande stora lösningar åt andra banker och företag inom media", säger Jörgen Karlsson, Försäljningschef på SIX. Lösningen kommer att implementeras under första halvåret 2005. För mer information kontakta: Lars Save, VD och Koncernchef AddNode AB Tel: 08-506 66 222, e-post: lars.save@addnode.com Martin Gerentz, VD SIX AB Tel: 08-736 51 00, e-post martin.gerentz@six.se SIX ingår i AddNodes affärsområde Financial och erbjuder realtidsdistribuerad aktie-, ränte- och valutakursinformation samt nyheter främst till professionella aktörer på den nordiska finansmarknaden. Distributionen sker via ett centralsystem för realtidsdistribution till egenutvecklade terminalapplikationer. På så sätt uppnås en optimal nytta för kunderna. SIX största produkt är SIX Trader som är ett komplett informationssystem för den nordiska kapitalmarknaden och den vanligaste plattformen för Sveriges aktiemäklare. SIX verkar idag i Sverige och Norge och har cirka 40 medarbetare.

Om oss

Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och digital tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor. Vi är 1 700 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Frankrike, Indien, Japan, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och Österrike. 2018 uppgick nettoomsättningen till 2 942 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar